Help, een plan! NMU organiseert drie online cursusavonden

oktober 8, 2020

Help, een plan! NMU organiseert 3 online cursusavonden

Onder de titel Help, een plan! organiseert het Adviespunt Ruimte van de NMU drie online cursusavonden over natuurbescherming, ruimtelijke ordening en het beïnvloeden van projecten. Maakt jullie groep wel eens bezwaar tegen ontwikkelingen in de omgeving? Wil je meedenken over de ontwikkelingen in je eigen omgeving? Dan zijn deze cursusavonden, op 3, 10 en 17 november, iets voor jou.

Heb je te maken met projecten die landschap of natuur in je regio dreigen aan te tasten en wil je hier iets tegen doen? Of heeft de gemeente een omgevingsvergunning of bestemmingsplan in je buurt vastgesteld en weet je niet wat en  hoe je dit moet lezen? Verdwaal je in het oerwoud van wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming of ruimtelijke ordening? Wil je meer weten over de Wet natuurbescherming of de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt? Dan kunnen deze cursusavonden je meer inzicht geven.

Help, een plan!
In drie avonden geven we je uitleg over de wet- en regelgeving rondom natuur- en landschapsbescherming, de belangrijkste instrumenten binnen de ruimtelijke ordening en hoe je hier als burger of belangengroep invloed op uit kunt oefenen. En er is natuurlijk ruimte voor je eigen vragen. De cursusavonden worden gegeven vanuit het perspectief van de actieve burger.

Opzet van de cursusavonden
De opbouw van de cursusavonden is als volgt:

  • Cursusavond 1 (dinsdag 3 november 2020): Bescherming natuur en landschap
  • Cursusavond 2 (dinsdag 10 november 2020): Ruimtelijke plannen, Omgevingswet
  • Cursusavond 3 (dinsdag 17 november 2020): Invloed uitoefenen

De avonden sluiten goed op elkaar aan en vormen één geheel, en zijn met name bedoeld voor leden van lokale belangengroepen en inwoners van de provincie Utrecht, die met plannen in hun omgeving te maken hebben. Professionals verwijzen we graag naar de cursussen die voor hun vakgroep georganiseerd worden.

Praktische informatie
De cursusavonden worden gegeven door Esther Coumou van het Adviespunt Ruimte van de NMU. We vragen een kleine bijdrage van 25 euro voor deelname aan de drie avonden. Vormen deze kosten een probleem, dan is een tegemoetkoming mogelijk. Neem dan contact op met het Adviespunt Ruimte.

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. De avonden vinden online plaats via Zoom.

Er is ruimte voor 10-12 personen. Als er veel aanmeldingen komen, splitsen we de groep en organiseren we meer avonden. Daarom heeft het ook zin om je op te geven als je op een van de genoemde data niet kunt. Als er te weinig belangstelling is gaan de cursusavonden niet door.

Geïnteresseerd? Meld je dan uiterlijk 1 november 2020 aan via het onderstaande formulier.

Als je je opgeeft krijg je automatisch via de mail een ontvangstbevestiging. In de week voor de eerste cursusavond sturen we je de definitieve uitnodiging met de aanmeldlink.