Help, een plan! De NMU organiseert drie cursusavonden

januari 11, 2018

Help, een plan! De NMU organiseert drie cursusavonden

Onder de titel Help, een plan! organiseert het Adviespunt Ruimte van de NMU drie cursusavonden over natuurbescherming, ruimtelijke ordening en het beïnvloeden van projecten. Maakt jullie groep wel eens bezwaar tegen ontwikkelingen in de omgeving? Of wil je juist plannen realiseren? Dan zijn deze cursusavonden, op 20 februari, 13 maart en 27 maart, iets voor jou. Let op: er is nog slechts 1 plaats beschikbaar!

Help, een plan!Heb je te maken met projecten die landschap of natuur in je regio dreigen aan te tasten en wil je hier iets tegen doen? Of heeft de gemeente een omgevingsvergunning of bestemmingsplan in je buurt vastgesteld en weet je niet wat en hoe je dit moet lezen? Verdwaal je in het oerwoud van wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming of ruimtelijke ordening? Wil je meer weten over de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking trad? Of wil je meer weten over de toekomstige Omgevingswet? Dan kunnen deze cursusavonden je meer inzicht geven.

Help, een plan!

In drie avonden geven we je uitleg over de wet- en regelgeving rondom natuur- en landschapsbescherming, de belangrijkste instrumenten binnen de ruimtelijke ordening en hoe je hier als burger of belangengroep invloed op uit kunt oefenen. En er is natuurlijk ruimte voor je eigen vragen. De cursusavonden worden gegeven vanuit het perspectief van de actieve burger.

Opzet van de cursusavonden

De opbouw van de cursusavonden is als volgt:

  • Cursusavond 1 (dinsdag 20 februari 2018): Bescherming natuur en landschap
  • Cursusavond 2 (dinsdag 13 maart 2018): Ruimtelijke plannen
  • Cursusavond 3 (dinsdag 27 maart 2018): Invloed uitoefenen

De avonden sluiten goed op elkaar aan en vormen één geheel.

De cursusavonden zijn met name bedoeld voor mensen van lokale groepen en mensen die met plannen in hun omgeving te maken hebben. Professionals verwijzen we graag naar de cursussen die voor hun vakgroep georganiseerd worden.

Praktische informatie

De cursusavonden worden gegeven door Nicolette Buiter van het Adviespuntruimte van de NMU. We vragen een kleine bijdrage van 25 euro voor deelname aan de drie avonden. Vormen deze kosten een probleem, dan is een tegemoetkoming mogelijk. Neem dan contact op met het Adviespunt Ruimte.

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Plaats: kantoor van de NMU in Utrecht, Arthur van Schendelstraat 600. Op loopafstand van Utrecht Centraal en Utrecht Vaartsche Rijn, maar qua parkeermogelijkheden zeer beperkt (zie de contactinformatie).

Er is ruimte voor 10-12 personen. Als er veel aanmeldingen komen, splitsen we de groep en organiseren we meer avonden. Daarom heeft het ook zin om je op te geven als je op een van de genoemde data niet kunt. Als er te weinig belangstelling is gaan de cursusavonden niet door.

Geïnteresseerd? Meld je dan uiterlijk 13 februari 2018 aan via het formulier hieronder.

Als je je opgeeft krijg je automatisch via de mail een ontvangstbevestiging. Als herinnering sturen we je in de week voor de cursusavond de definitieve uitnodiging met een routebeschrijving.

Opgave cursus Help, een plan!