Grote Warmtetransitie Kennisdeeldag voor Gemeenten

september 27, 2018

Grote Warmtetransitie Kennisdeeldag voor Gemeenten

In samenwerking met o.a. VNG, de provincie Zuid Holland, RVO, NMF en HIERverwarmt organiseert het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland voor alle gemeenten een bijeenkomst over de warmtetransitie. Oftewel de transitie van aardgas af in de gebouwde omgeving.

In het klimaatakkoord krijgen gemeenten de regierol om te bepalen welke wijken waneer en hoe van het aardgas af moeten. Dit moet voor het einde van 2021 zijn vastgelegd in warmtetransitieplannen. Veel gemeenten hebben heel veel vragen over hoe zij dit kunnen aanpakken. Welke kennis en expertise hebben zij hiervoor nodig? Hoe pak je een dergelijk proces aan? Waar begin je mee?

Alhoewel er ook vragen nog niet beantwoord kunnen worden is er wel al veel ervaring opgedaan door gemeenten die inmiddels een paar jaar met deze transitie bezig zijn. Sommige gemeenten hebben al vrij vergevorderde warmteplannen. Bovendien hebben zij al heel veel onderzocht of hebben al hele trajecten met bewoners doorlopen. De kennisdeeldag op 15 oktober gebruiken we om alle ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ook delen we tools en rapporten om gemeenten te helpen hun eigen proces zo goed mogelijk in te kleden. Het is de bedoeling dat alle aanwezigen geïnspireerd naar huis gaan met meer inzicht in de mogelijkheden en met vertrouwen om aan de warmtetransitie in je eigen gemeente te beginnen.

Enkele concrete vragen die aan bod zullen komen:

  1. Hoe betrek ik bewoners bij de warmtetransitie?
  2. Welke onderzoeken en tools zijn behulpzaam om te komen tot een warmtetransitieplan?
  3. Hoe zorg je dat nieuwbouw in jouw gemeente zoveel mogelijk aardgasloos gebouwd wordt?
  4. Welke partijen gaan gemeenten helpen bij de warmtetransitie en hoe?

Schrijf je nu in! Deelname is gratis maar vol = vol deze keer.

Heb je vragen of ideeën? Laat het weten, stuur een mail naar maya@warmtekoudezh.nl