Grote kaalslag voor verbreding Ring is niet te compenseren

september 7, 2018

Grote kaalslag voor verbreding Ring is niet te compenseren

Rijkswaterstaat gaat nog veel meer bomen kappen voor de verbreding van de Ring Utrecht: 28 hectare, oftewel meer dan 40 voetbalvelden met duizenden bomen. Dat blijkt uit het aanvullende Tracébesluit dat de rijksoverheid op 3 september 2018 publiceerde. De compensatie voor de kaalslag wordt nu een schijnvertoning, vindt de Kerngroep Ring Utrecht (KRU), waaraan de NMU meedoet. 

Deze nieuwe kaalslag is volgens de KRU niet meer te compenseren. Het was de bedoeling dat nieuwe bomen na de verbreding binnen hetzelfde gebied zouden terugkomen. Dat blijkt niet mogelijk. Het Rijk stelt nu voor om 14 hectare in Haarzuilens bij te planten, of anders maar bij IJsselstein. Van volwaardige compensatie kon je al moeilijk spreken: volwassen bomen en bosplantsoenen worden vervangen door wat jonge aanplant. Het wordt nu een schijnvertoning waar links en rechts wat vlakjes op de kaart worden ingevuld.

Dat blijkt volgens de KRU ook uit de nieuwe beoordeling van de maatregel in het kader van de Milieu Effectrapportage (MER). Die verschuift van negatief (-) naar zeer negatief (–). Het is daarom onbegrijpelijk dat de minister deze kap van vele duizenden bomen een “wijziging van ondergeschikte aard” noemt en het daarom met een simpel wijzigingsbesluit denkt te kunnen afdoen.

Voorgestelde verbreding achterhaald en overbodig

De plannen voor de verbreding van de Ring dateren al van tien jaar geleden. Het Rijk blijft echter vasthouden aan een 1,2 miljard euro kostende verbreding van de A27 tot 2×7 rijstroken. Naast een toenemende verkeersoverlast voor de stad Utrecht en een aanslag op de gezondheid van bewoners door de slechte luchtkwaliteit betekent het opnieuw een aanslag op het natuur- en recreatiegebied Amelisweerd. De Kerngroep Ring Utrecht, waarin Utrechtse bewoners-, natuur- en milieu-organisaties samenwerken, heeft tegen het in 2016 vastgestelde Tracébesluit beroep aangetekend bij de Raad van State. Behandeling van het beroep is uitgesteld in afwachting van het oordeel van het Europees Hof over de Nederlandse stikstofwetgeving. Naar verwachting zal dit oordeel heel kritisch zijn.

Tijd voor andere keuzes

De Kerngroep Ring Utrecht vindt dat het hoog tijd wordt voor andere keuzes. Files bestrijd je niet met meer asfalt, dan raken de afslagen naar de stad nog meer verstopt. Zowel de luchtkwaliteit als de doorstroming zijn daarnaast gebaat bij een maximum snelheid van 80 km/uur op de Ring; dan is de verbreding van de bak in Amelisweerd ook niet nodig.

Gemeente en provincie slaan al een andere weg in en kiezen voor een ambitieuze schaalsprong voor openbaar vervoer en fiets. Die omslag is ook heel nodig voor een effectieve klimaataanpak: in de provincie Utrecht vormen verkeer en vervoer de grootste bron van CO2-uitstoot. De Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties roepen Rijk, provincie en de gemeente Utrecht op samen die omslag te realiseren.

Excursie en inloopbijeenkomsten

Vrijdag 14 september is er een excursie in het kader van Bescherm het bos, Adopteer een boom. Start om 14:30 uur bij De Veldkeuken.

Op woensdag 12 september 2018 en dinsdag 9 oktober 2018 houdt Rijkswaterstaat inloopbijeenkomsten over de wijzigingen in het tracébesluit. Op deze dagen is iedereen welkom om tussen 17.00 en 19.00 uur binnen te lopen, de stukken te bekijken en vragen te stellen aan medewerkers van Rijkswaterstaat. De locatie is het Oude Tolhuys, Utrecht, Weg naar Rhijnauwen 13-15. Graag vooraf aanmelden.

Acties tegen kaalslag

Wie de kaalslag niet ziet zitten kan bomen adopteren via de actie Bescherm het bos, Adopteer een boom.