Green Deal moet betrokkenheid bij energieprojecten verbeteren

maart 22, 2018

Green Deal moet betrokkenheid bij energieprojecten verbeteren

Afgelopen donderdag werd door 27 organisaties de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ ondertekend. De deal moet er voor zorgen dat de betrokkenheid van belanghebbenden bij de bouw van windmolens of zonneweides verbetert. “We hebben die energieprojecten heel hard nodig. Deze green deal maakt de kans van slagen voor die projecten een stuk groter.”, aldus Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties.

De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van belanghebbenden bij vier windmolenprojecten. Daaruit bleek dat

het besef van urgentie om werk te maken van de energietransitie toeneemt. Projecten waarbij alle belanghebbenden op tijd zijn betrokken, hebben meer kans van slagen. “Daarvoor is het heel belangrijk de regie te nemen op het hele proces, om vooraf doelen te stellen en belanghebbenden met elkaar te verbinden.”, aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s van Natuur & Milieu.

Groningen
Een van de manieren om acceptatie van duurzame energieprojecten te krijgen, is te zorgen voor een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Daar kunnen energiecoöperaties een belangrijke rol bij spelen. “Of zoals ze dat in Groningen doen: minima kunnen een lening krijgen om mede-eigenaar te worden van windmolens in de buurt”, aldus Van De Pas.

Aanbevelingen
In de analyse vanDe Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu worden aanbevelingen gedaan om de betrokkenheid te verbeteren. De organisaties concluderen dat daar geen gouden formule voor bestaat. Ze bevelen daarom aan kennis over participatietrajecten te delen en te leren van successen uit de praktijk.

Lees hier de lessen en aanbevelingen ‘Samen verder met windenergie op land’. Voor meer detail lees je de rapportages van de studies naar windinitiatief Oostpolder in Groningen, Windpark Blauw in Flevoland, Emmen in Drenthe en De Spinder in Noord Brabant.

Tevens doen de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu een handreiking aan partijen om het goede gesprek te voeren over het borgen van natuurbelangen bij windontwikkeling. In onze checklist staat op een rij wat er wettelijk al moet gebeuren, maar ook wat er bovenwettelijk voor mogelijkheden zijn om elkaar tegemoet te komen. Dit geldt zowel voor locatiekeuze, als voor de inrichting van een project. Lees hier de checklist ‘Natuurbelangen bij windenergie op land’.

Seminar
De Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ moet daar aan bij gaan dragen. De ondertekening ervan vond plaats tijdens het seminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’, dat Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties donderdag 22 maart in Utrecht organiseerden. Ook werd daar de analyse van de beide organisaties en de aanbevelingen gepresenteerd.