Geslaagd natuur en milieudebat Utrecht

maart 13, 2019

Geslaagd natuur en milieudebat Utrecht

Vijf organisaties op het gebied van natuur, landschap en cultuur organiseerden op 4 maart in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen een debat over een groene en gezonde provincie Utrecht.

Onder leiding van Esther van der Voort kruisten politici verbaal de degens in Tivoli Vredenburg. De stellingen over o.a. duurzame energie, participatie en landbouw werden ingeleid door vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, IVN, Natuur- en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. En ook het publiek deed een duit in het zakje: ‘Hoe denkt u over zonnevelden versus wind? Wat vindt u van woningbouw in open landschap?’

Over wel of niet bouwen in het groen (het rode contourenbeleid), leken partijen het in eerste instantie met elkaar eens: niet aankomen, aan dat groen. Maar na wat doorvragen bleek D66 toch wel open te staan voor bouwen mits er tegelijkertijd geïnvesteerd wordt in natuur. CDA gaf aan dat waar een beetje ruimte buiten de rode contouren bestaat, dit ook benut kan worden. SP hield vol dat niet gebouwd mag worden buiten de rode contouren.
Ook op het gebied van participatie bleken er verschillen. ‘Als je idealen hebt, heb je geen geld nodig’, aldus de PVV. Maar wie aan de slag wil heeft wel materiaal nodig, merkte Andre van Schie (VVD) op, dat kun je soms lenen bij één van de natuur & landschapsorganisaties. ‘Groen moet je samen doen, initiatieven van mensen moet de politiek (soms ook financieel) steunen’, aldus GroenLinks. ‘Niet alles is alleen met vrijwilligers te realiseren.’ De meeste partijen willen actief aan de slag om fietsen te stimuleren. Alleen SGP, PVV en VVD zijn tegen het stimuleren van de fiets voor woon- werkverkeer onder de 10 km. De ChristenUnie wil juist groot investeren in het stimuleren van fietsen voor Woon-werkverker.

Aan het eind van de avond koos een jury, bestaand uit studenten van ‘The Green office’, Arne Schaddelee van de ChristenUnie tot debatwinnaar. ‘Als u op 20 maart de verkiezingen wint mag u dit alles waar gaan maken, dat is de mooiste prijs’, aldus dagvoorzitter Esther van der Voort.

Wil je een indruk krijgen van de standpunten? Bekijk dan het filmpje van de avond!

 

Tags: