Gemeenten aan de bak met de circulaire economie!

november 30, 2018

Gemeenten aan de bak met de circulaire economie!

De afgelopen jaren is er in onze provincie door verschillende partijen gewerkt aan het versnellen van de circulaire economie. Na de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart, heeft de NMU in kaart gebracht op welke manier Utrechtse gemeenten van plan zijn om de komende 4 jaar aan de slag te gaan met de circulaire economie. Het is goed nieuws dat 73% van de gemeenten al bezig is met een transitie naar een circulaire economie. En maar liefst 7 gemeenten hebben een wethouder met circulaire economie in de portefeuille. We bekeken ook wat er in de coalitieakkoorden en in de begrotingen is gezegd over circulaire economie. Het eindresultaat van het onderzoek hebben we samengevoegd in deze flyer.

Circulair inkopen

Veel gemeenten die met het thema circulair aan de slag willen gaan, starten met een circulair inkoopbeleid. Vaak is dit uitgedrukt in het percentage waarin circulair ingekocht dient te worden. Hiermee pakt de gemeente haar rol als ´launching customer´. Doordat de gemeente circulaire producten of diensten inkoopt, zorgen ze ervoor dat de markt gestimuleerd wordt. Een goede definitie van ‘circulair’ en ‘circulair inkopen’ is hierbij wel belangrijk. Ook is er soms nog geen duidelijkheid over hoe de voortgang gemeten kan worden. Ondertussen zien we al een hoop mooie voorbeelden ontstaan. Zo heeft gemeente Utrecht de aanschaf van vloeren voor sporthallen circulair aanbesteed en gemeente Houten maakte een mooie webpagina met voorbeelden van circulaire inkoop.

Servicepunt Circulair

Om het thema circulair een boost te geven en initiatiefnemers te ondersteunen bij het halen van hun doelstellingen, is de NMU met het Servicepunt Circulair gestart. Iedereen die circulair aan de slag wil en daarvoor inspiratie en tips zoekt kan bij ons terecht. Op het servicepunt bieden we een overzicht van circulaire producten en leest u hoe we nieuwe initiatieven ondersteunen.
Kijk op het online servicepunt