Geen uitbreiding varkensstal Leersum

december 19, 2018

Geen uitbreiding varkensstal Leersum

Op maandag 17 december 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloten het bestemmingsplan Nieuwe Steeg te Leersum niet vast te stellen.

Door dit besluit krijgt de agrariër in Leersum geen toestemming voor uitbreiding van zijn huidige bedrijf (240 stuks melkvee en 2962 varkens). De veehouder had om een wijziging van het bestemmingsplan gevraagd voor het realiseren van stallen voor 396 stuks melkvee, 55 stuks jongvee en 6000 varkens op een agrarisch bouwvlak van 2,5 hectare.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft de gemeente erop gewezen dat deze uitbreiding in strijd is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV 2016). Volgens deze verordening mag een intensieve veehouderij op deze locatie maximaal 1,5 hectare groot zijn. Grotere bedrijven tot 2,5 hectare zijn alleen mogelijk in landbouwontwikkelingsgebieden: dit zijn locaties die verder verwijderd zijn van woongebieden en kwetsbare natuurgebieden.

Wij vinden de forse uitbreiding van de stal op een locatie zo dicht bij het dorp onwenselijk, vanwege de impact op de leefomgeving: De emissie van stikstof, fijnstof, geur en geluid heeft nadelige effecten op natuur en gezondheid.

Bovendien vinden wij deze uitbreiding niet passen bij onze visie op landbouw, de huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening en de provinciale visie op landbouw. Wij zijn daarom blij dat de gemeente heeft besloten het bestemmingsplan niet vast te stellen.