Geef t/m 9 juni je mening over de voorgenomen stikstofwet!

juni 8, 2020

Geef t/m 9 juni je mening over de voorgenomen stikstofwet!

We hebben in Nederland veel te veel stikstof, waardoor het slecht gaat met planten, insecten, vlinders en vogels. Vooral in heidegebieden. Om deze natuurcrisis op te lossen, heeft het kabinet een wetsvoorstel gemaakt. Dit is echter volstrekt onvoldoende om de stikstofuitstoot voldoende te verminderen en natuurherstel mogelijk te maken. Meedoen met deze ‘publieksconsultatie stikstofwet’ kan tot 10 juni!

Het wetsvoorstel is volstrekt onvoldoende om de stikstofuitstoot genoeg te verminderen en natuurherstel mogelijk te maken. De wet moet daarom worden aangepast. De overheid geeft burgers nu tot 10 juni de tijd om te reageren op dit wetsvoorstel door een publieksconsultatie. Kom op voor de natuur in Nederland en doe mee!

De natuur- en milieuorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, zijn teleurgesteld over het wetsvoorstel. De aanpak is niet ambitieus en pakt de oorzaken – zoals een teveel aan stikstof uit de veehouderij – niet aan. Bovendien ontbreekt het in de wet aan harde doelstellingen, waardoor er geen garantie is dat de stikstofuitstoot de komende jaren aanzienlijk zal verminderen en de natuur kan herstellen. En dat is nu juist cruciaal, omdat het vijf voor twaalf is voor de natuur in Nederland.

Hoe doe je mee?

  1. Ga naar https://www.internetconsultatie.nl/stikstof
  2. Klik op de donkerblauwe button ‘Geef uw reactie op deze consultatie’
  3. In de tekstbox geef je je reactie. Dat kan op twee manieren:
    • Formuleer je eigen reactie
    • Of kopieer onderstaande voorbeeldreactie:

Het gaat slecht met natuur in Nederland. Er moet meer geïnvesteerd worden in natuurherstel en dat kan alleen als de stikstofuitstoot drastisch omlaag gaat. De streefwaarde en het maatregelenpakket zoals aangekondigd in het wetsvoorstel zijn niet genoeg om natuur te beschermen.

De voorgestelde streefwaarde biedt slechts de helft van de reductie die nodig is. In de helft van de natuurgebieden blijft de stikstofuitstoot tot 2030 te hoog. Voor de soorten en habitats buiten de natuurgebieden zal dit ook gelden. Dit is van belang omdat de helft van de soorten en habitats voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gebieden die niet zijn aangewezen als Natura 2000-gebied.

Het wetsvoorstel moet daarom worden aangepast: er is een reductie nodig van de stikstofuitstoot van 50% in 2030 en deze moet wettelijk worden geborgd. Daarnaast moet er meer inzet komen voor het herstel en de bescherming van de meest kwetsbare soorten en gebieden, want deze staan op het punt van verdwijnen.  

  1. Druk op de knop ‘Verder’, vul je gegevens in en verzend je reactie
  2. Check vervolgens je e-mail en bevestig je deelname

Hartelijk dank!

Tags: