Financier je idee via de Global Goals Social Impact Challenge

augustus 23, 2018

Financier je idee via de Global Goals Social Impact Challenge

Heb jij een idee over de aanpak van afvalstromen? Een circulair plan dat nog niet van de grond komt? Of een concept dat de transitie naar duurzame energie versnelt? Dan zoeken de VNG en BNG Bank jou! Tot 9 september kan je je aanmelden voor de Global Goals Impact Challenge waar je kans maakt op financiering van je idee via BNG Bank, mét de professionele begeleiding die nodig is om tot een financierbare business case te komen.

Wij staan voor een enorme uitdaging om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. Tegelijkertijd start 1/3 van alle nieuwe ondernemingen vanuit een sociale of ecologische missie. Maar deze ondernemingen merken vaak dat de financiering van hun ideeën lastig is, wat de schaal en impact beperkt. Met de Global Goals Social Impact Challenge brengen de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten, ondernemers en financiering bij elkaar!

Daarom zijn BNG Bank en VNG op zoek naar financierbare ideeën rondom energietransitie, afval en circulaire economie om zo veel mogelijk impact te maken, met name op Global Goal 12: ‘verantwoorde consumptie & productie’.  Hieronder valt ook duurzame voedsel productie en consumptie.

Waarom meedoen?

  • Bijdragen aan een betere wereld!
  • Opbouwen van een relevant netwerk (gemeenten, financiers en ondernemers) dat nodig is om je oplossing te implementeren.
  • Je maakt kans op financiering van jouw businessplan, mits de business case financierbaar is, via BNG Bank. De financiering bestaat uit een lening vanaf € 100.000.
  • Begeleiding van de Social Impact Factory en BNG Bank bij het uitwerken van het impact-/ businessplan om tot een financierbare business case te komen met een optimale balans tussen maatschappelijke en financiële waarde;
  • Bereik van een groot gemeentelijk netwerk via de betrokkenheid van VNG’s Gemeenten4GlobalGoals;

Kijk voor meer informatie op de website van VNG en bekijk de call to action.

Of schrijf je hier direct in!