Finalisten de Groene Kroon natuurprijs bekend

september 9, 2019

Finalisten de Groene Kroon natuurprijs bekend

De finalisten van natuurprijs de Groene Kroon zijn bekend! Het zijn de Buurnatuurtuin, De Utrechtse Steen, Zeg ken jij de Mosselmand, Industriële bloemenweide, Honey Highway en Groene Werkplekken 2.0. Op 18 september maakt gedeputeerde Hanke Bruins Slot de winnaars bekend, tijdens inspiratiebijeenkomst De Groene Kroonrede. Met de Groene Kroon stimuleert de provincie Utrecht inwoners om te helpen bij natuurbescherming. 


In de categorie ‘kleine initiatieven’ zijn genomineerd:

  • Buurnatuurtuin (Hoogland, Amersfoort)
  • De Utrechtse Steen (Utrecht)
  • Zeg ken jij de Mosselmand (Woerden/Nieuwegein/Utrecht).

De genomineerden in de categorie ‘grote initiatieven’ zijn:

  • Industriële bloemenweide (Houten)
  • Honey Highway (N237)
  • Groene Werkplekken 2.0 (Utrecht).

Op woensdag 18 september 2019 maakt gedeputeerde Hanke Bruins Slot de winnaars bekend tijdens inspiratiebijeenkomst De Groene Kroonrede.

Thema en criteria

Het thema van 2019 is Natuur in en rondom de bebouwde omgeving. De provincie ontving dit jaar 55 inzendingen. De jury, bestaande uit Robbert Snep (Wageningen University & Research), Fiona van ’t Hullenaar (Universiteit Utrecht) en Mathias Lehner (nextcity.nl) beoordeelden de inzendingen op basis van vier criteria: impact op de biodiversiteit, innovatie, integraliteit en verdienmodel & opschaalbaarheid. Daarbij weegt de positieve impact op de biodiversiteit het zwaarst.

De zes finalisten

In juni koos de jury twaalf genomineerden. Zij verbeterden naar aanleiding van feedback van de jury deze zomer hun inzending. Op basis van het eindresultaat heeft de jury nu zes finalisten aangewezen.

Kleine initiatieven

• Buurnatuurtuin, particulier initiatief, Hoogland

Het omtoveren van een voormalig speelpleintje in Amersfoort met achterstallig onderhoud naar een groene klimaatadaptieve buurnatuurtuin voor vogels, insecten en buurtbewoners.

• De Utrechtse Steen, Studio Natuurinclusief, Utrecht

Het vergroenen van de kademuren langs de Utrechtse grachten door het gebruik van een specifieke steen waarop zich varens, mossen en andere vochtminnende planten kunnen hechten.

• Zeg ken jij de Mosselmand?, Smartland Landschapsarchitecten, Woerden/Nieuwegein/Utrecht

Het bevorderen van biodiversiteit van het Utrechtse watersysteem door het introduceren van driekhoeksmosselen. Deze mosselsoort dient niet alleen als voedselbron voor verschillende vogels maar verbetert ook de waterkwaliteit door zijn filterwerking.

Grote initiatieven

• Industriële bloemenweide, gemeente Houten, Houten

Het realiseren van bloemenweides met diverse insectenhotels in de gehele bebouwde kom van Houten. De bloemenweides zullen worden beheerd volgens het sinus-maaiprincipe.

• Honey Highway, Stichting Honey Highway, Provinciale weg N237

Het realiseren van bloemrijke stroken in de bermen van rijkswegen, provinciale wegen, spoorbaan en op dijken. De bloemenzaden zijn afkomstig van oogstwinning uit natuurgebieden in Nederland.

• Groene Werkplekken 2.0, Het Hof van Cartesius, Utrecht

Het realiseren van een daktuin en collectieve voedsel- en pluktuin. Ter uitbreiding van de groene buitenwerkplek in Utrecht bestaande uit paviljoens rondom een groene, collectieve binnentuin.

Prijsuitreiking tijdens de Groene Kroonrede

Op 18 september wordt duidelijk welke initiatieven daadwerkelijk beslag leggen op natuurprijs de Groene Kroon 2019 ter waarde van 6.000 euro. Dat gebeurt tijdens De Groene Kroonrede, een inspiratiebijeenkomst die in het teken staan van biodiversiteit in de bebouwde omgeving.

Erbij zijn? Dat kan! Meld je dan aan op deze pagina.