Fel verzet tegen uitbreiding agrarisch bedrijf Leersum

november 6, 2018

Fel verzet tegen uitbreiding agrarisch bedrijf Leersum

Op maandag 29 oktober vond de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug plaats over het bestemmingsplan Nieuwe Steeg te Leersum. Over dit plan heeft de NMU zienswijzen ingediend omdat wij de forse uitbreiding van het agrarische bedrijf (van 240 stuks melkvee en 2962 varkens naar 396 stuks melkvee en 55 stuks jongvee en 6000 varkens) op zo’n korte afstand van het dorp Leersum niet wenselijk vinden.

Ook de NMU heeft ingesproken op 29 oktober. Wij riepen daarbij de gemeenteraad op het bestemmingsplan niet vast te stellen, omdat het plan in strijd is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016 (PRV 2016). Het bestemmingsplan maakt namelijk een agrarisch bouwvlak mogelijk van 2,5 ha, terwijl de PRV 2016 een agrarisch bouwvlak groter dan 1,5 ha op deze locatie verbiedt. Op 29 november 2018 zal de gemeenteraad besluiten of het bestemmingsplan wordt vastgesteld

BESTEMMINGSPLAN
De cijfers staan allemaal tot op de komma opgetekend in het bestemmingsplan waar Wesseling met, naar eigen zeggen, verschillende partijen waaronder de Provincie naar heeft gekeken. Dat ging akkoord met het plan dat er lag. Na wat aanpassingen is nu ook het college akkoord met het bestemmingsplan van Wesseling.

                 “Het plan gaat tegen de Provinciale wet- en regelgeving in”
                 Nicolette Buiter

Tot groot ongenoegen van ook Natuur- en milieufederatie Utrecht (NMU). Zij tekenden bezwaar aan op basis van de wet- en regelgeving van de Provincie. Volgens hen is in 2016 vastgesteld dat agrarische bedrijven die niet in een zogenaamd landbouwontwikkelingsgebied (LOG) liggen, niet groter mogen zijn dan 1,5 hectare. Als de nieuwe stal er straks komt, beslaat het terrein van Wesseling 2,5 hectare. Datzelfde terrein ligt niet in een LOG.

“Het is gewoon een heel ongunstige locatie”, vertelt Nicolette Buiter van NMU. “Bovendien gaat het plan gewoon letterlijk tegen de wet- en regelgeving van de Provincie in. Het wordt namelijk veel te groot voor het gebied waarin het bedrijf zich bevindt. Straks is het één van de grootste van de provincie.” Daar heeft Wesseling wel wat tegenin te brengen. “In 2007 heb ik namelijk het perceel van mijn buurman opgekocht. Daardoor beschik ik nu over twee percelen. Dat betekent dat ik eigenlijk nog wel tot 3 hectare mag gaan.”

               “Het plan voldoet aan de eisen en normen die gesteld worden”
               Rob Jorg

Lees hier het volledige artikel