Energietransitie provincie Utrecht

maart 28, 2019

Energietransitie provincie Utrecht;

Hoe staan we ervoor?

Op 14 maart is de Staat van Utrecht special ‘Energietransitie in de provincie Utrecht’ uitgebracht. Er wordt antwoord gegeven op vele vragen. Want hoe staat het met het energieverbruik in de provincie Utrecht? Hoeveel energie wekken we eigenlijk al duurzaam op? Wat betekent de energietransitie voor mensen? En wat gaan we ervan merken in onze leefomgeving? De Natuur en Milieufederatie heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de special. 

Op basis van actueel onderzoek, cijfers en analyses is voor de provincie Utrecht in kaart gebracht wat de energietransitie inhoudt, wat de actuele situatie is, voor welke (technische) opgaven we staan, welke ruimtelijke impact de energietransitie heeft en met welke uitdagingen we rekening moeten houden bijvoorbeeld rondom betaalbaarheid, participatie en arbeidsmarkt. De special laat bewust de veelomvattendheid van dit onderwerp zien, omdat energietransitie niet alleen een technische opgave is, maar ook een sociale en een ruimtelijke component heeft.

Enkele highlights uit de special

  • In de provincie Utrecht wordt nog maar 3% duurzaam opgewekt. Dat was 4 jaar geleden 2%, terwijl de meeste gemeenten in de provincie doelstellingen hebben om energieneutraal (100% duurzaam) te zijn tussen 2030 en 2050.
  • Een van de grootste opgaven voor de komende jaren is het verduurzamen van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. In de provincie is 90% van de gebouwde omgeving aangesloten op het aardgasnet. In de special is uitgerekend dat voor 2030 in de provincie 503 kilometer aan gasleiding aan vervanging toe is vanwege ouderdom. Dit biedt kansen om dit vervangingsmoment te benutten voor een andere warmtevoorziening.
  • We zullen op veel nieuwe plekken iets van de energietransitie gaan zien, bijvoorbeeld in de vorm van energielandschappen. Gemeenten en provincie zijn dan belangrijke spelbepalers om te zorgen dat het opwekken van energie goed gecombineerd wordt met landschap, natuur en leefomgevingskwaliteit.
  • De energietransitie maakt ook nieuwe vormen van burgerparticipatie los. Essentieel is een uitnodiging aan mensen om zelf mee te denken en mee te doen. Het betekent veel voor hen, bijvoorbeeld vanwege aanpassingen in hun woning of de groeiende mogelijkheden om in coöperatieverband duurzame energie zelf op te wekken.
  • In de komende decennia zullen heel veel handen nodig zijn in de bouw, renovatie, isolatie en in de installatiesector. Wanneer die mensen niet te vinden zijn kan dit een serieuze bottleneck worden voor de energietransitie. Op dit moment is er al een tekort van 15.000 werknemers in de duurzame energie.

Over de Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht bevat een website en databank met 440 indicatoren over het woon-, werk- en leefklimaat van de provincie Utrecht en alle 26 Utrechtse gemeenten. Op basis van actueel onderzoek, cijfers en analyses. Ieder jaar wordt een special uitgebracht over een actueel onderwerp. Meer weten? Kijk op www.staatvanutrecht.nl

 

Tags: