Energieneutrale melkveehouderij; afgewogen keuzes vormen de kern voor het succes

februari 20, 2020

Energieneutrale melkveehouderij; afgewogen keuzes vormen de kern voor het succes

Het project Energieneutrale Melkveehouderij is afgerond. Dit project is gestart in de provincie Utrecht om te onderzoeken hoe een melkveehouderij energieneutraal kan ondernemen. De combinatie van elektriciteit besparen en duurzame energie opwekken is economisch interessant voor melkveehouders. Maar waar en hoe begin je als agrarisch ondernemer, welke investering levert het meeste op?

Adviesrapport

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot ontving op de boerderij van Robert en Willeke Peek in Wilnis het adviesrapport ‘Energieneutrale Melkveehouderij, leren van een traject’. Het rapport doet verslag van de ervaringen rondom het verlagen en verduurzamen van het energieverbruik op melkveehouderijbedrijven. ‘Mooi dat de mensen van de voorbeeldbedrijven bereid zijn geweest om hun nek uit te steken en dat we samen lessen kunnen trekken. Het is belangrijk dat de agrarische sector gaat verduurzamen, maar daarbij is het een voorwaarde om dat te baseren op een duurzaam verdienmodel.’

Joris Hogenboom, voorzitter van de stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij, overhandigt gedeputeerde Hanke Bruins Slot het rapport.

Aandachtspunten

De onderzoeksperiode bracht een aantal duidelijke aandachtspunten naar voren. Energieverbruik verduurzamen begint met inzicht in het verbruik. In de melkveehouderij gaat het om het melken, het koelen, het reinigen, het verwarmen van het water voor de koeien en de verlichting. Door doordacht te besparen in al deze onderdelen van het bedrijfsproces, kan een melkveehouder zijn energieverbruik van gemiddeld 50 kWh voor 1000 kg melk, terugbrengen tot zo’n 26/27 kWh per 1000 kg melk. Een volledig duurzaam ingericht nieuw bedrijf verbruikt nog maar 20 kWh per 1000 kg melk. Besparingen kunnen de boer tot wel 5.000 euro per jaar opleveren.

Maatregelen

Energiebesparing is goed mogelijk door betere afstelling van apparaten. En zeker ook bij nieuwe investeringen, in stallen of apparatuur. Dat vraagt om besluitvorming op basis van het totale kostenplaatje. Dus niet alleen uitgaand van de investeringskosten, maar ook rekenend met de kosten van het onderhoud en de energiekosten. Dat resulteert in maatregelen die aan het eind van de streep meer energie besparen en voordeliger zijn.

Duurzame energie

De tweede invalshoek is de opwek van duurzame energie. Hoe kan een melkveehouder zo veel mogelijk op zijn eigen grond voorzien in zijn eigen energie? Zonnepanelen in combinatie met eventueel een kleine windmolen, zijn relatief eenvoudig te plaatsen en leveren een direct en aansprekend resultaat op.

Potentie

Het traject heeft laten zien dat energiebesparen niet altijd eenvoudig is maar wel veel potentie heeft. In de melkveehouderij en in andere sectoren. Energiebesparen = landschap sparen. Het ontlast ook ons overbelaste elektriciteitsnetwerk. Een thema dat meer aandacht verdient in de energietransitie.

Zelf verminderen

Wil je weten wat je kunt doen als agrarisch ondernemer om je elektriciteitsverbruik te verminderen of om zelf energie op te wekken? Utrecht-West heeft samen met Gebiedscoöperatie O-gen onderzocht wat er kan, wat er nodig is, wat het oplevert en wat het kost. Met inbreng van onder meer Projecten LTO Noord, Centrum voor Landbouw en Milieu is innovatiekracht gebundeld en zijn kennis en ervaring geborgd voor de toekomst. Vind tips en informatie op www.lami.nl. Daar is onder andere een groot aantal factsheets te vinden over mogelijke maatregelen op het bedrijf.

Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht vloeide voort uit activiteiten van de stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij, waarvan NMU-directeur Joris Hogenboom voorzitter is. Het project werd voor de hele provincie uitgevoerd door gebiedscoöperatie O-gen en programmabureau Utrecht-West. Het traject maakte deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West werkten samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Tags: