Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk jou!

maart 14, 2018

Een groen hart voor water? Dan zoekt Water Natuurlijk jou!

Water Natuurlijk, de groenste en grootste waterschapspartij van Nederland, is op zoek naar goede kandidaten voor de komende waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou?

Water Natuurlijk

Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: aantrekkelijk wonen en recreëren, gezond voedsel, een groene omgeving en gevarieerde natuur.

De Waterschappen spelen een cruciale rol in het regionale waterbeheer van Nederland. Ze zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken.

Sinds 10 jaar bestaat Water Natuurlijk: een landelijke vereniging voor en door inwoners. WN is in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland en de 12 provinciale Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut. Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij zonder politieke kleur. Wat de vereniging bindt is een passie voor landschap, natuur, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water. En daarvoor zet zij zich al jaren in; binnen en buiten het waterschapsbestuur.

Klimaatbestendige steden en dorpen, bloemrijke dijken, ecologisch sloot- en peilbeheer, klimaatneutrale afvalwaterzuivering en recreatief medegebruik, het zijn maar een paar voorbeelden van de meerwaarde van Water Natuurlijk. In maart 2019 zijn de volgende waterschapsverkiezingen, en WN hoopt wederom de grootste te worden. En daarvoor zijn groene kandidaten nodig! Kandidaten die bereid zijn aan het waterschapsbestuur deel te nemen of die vooral de lijst willen ondersteunen.

Neem contact op

Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? Water Natuurlijk spreekt je graag!

Voor verdere vragen over de kandidaatstelling:

  • Regiobestuur Midden Nederland, Roelof van Loenen Martinet (rvlm@gmx.com)

Voor informatie over het werk van de huidige WN fracties:

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan! Kandidaten kunnen zich bij voorkeur voor 1 april 2018, en uiterlijk voor 15 april 2018 aanmelden.