De natuur snakt naar water! Pak verdroging structureel aan in de provincie Utrecht

juni 11, 2021

De natuur snakt naar water! Pak verdroging structureel aan in de provincie Utrecht

Een versnelde en structurele aanpak van verdroging, dat is nodig in de provincie Utrecht, vinden Utrechtse natuurorganisaties. De natuur heeft zwaar te lijden onder verdroging en snakt naar water, maar de oplossing is voorhanden, namelijk herstel van het natuurlijk watersysteem. Dat betekent minder water afvoeren, maar vasthouden in de bodem op de plek waar het valt, als buffer voor droge perioden. Hierover organiseren de natuurorganisaties op vrijdag 11 juni een masterclass voor Utrechtse statenleden, raadsleden en waterschapsbesturen.

De natuur lijdt onder verdroging
Natuurgebieden die afhankelijk zijn van grondwater staan door verdroging zwaar onder druk. Er is te weinig water in de bodem, terwijl de behoefte aan water alsmaar stijgt. Verdroging laat diepe sporen na: bossen verzwakken, jonge loofbomen, fijnsparren en beuken sterven, vennen en beekdalen komen droog te staan, ook bijzondere gebieden zoals trilvenen en veenrietmoslanden verdrogen, heide verschraalt, vissen en amfibieën dreigen uit gebieden te verdwijnen, vlinderpopulaties verdwijnen en er is steeds minder voedsel voor opgroeiende kuikens in weide- en moerasgebieden.

De oplossing is voorhanden: herstel van het watersysteem
Maar de oplossing is voorhanden, namelijk herstel van het natuurlijk watersysteem. Verdroging heeft namelijk vooral te maken met de manier waarop we met water omgaan. Er valt in periodes genoeg neerslag, maar dit wordt niet vastgehouden in de bodem. Het water wordt grotendeels afgevoerd om andere functies mogelijk te maken, zoals landbouw of het onttrekken van drinkwater. Klimaatverandering en droge zomers komen daar nog eens bovenop. De afgelopen drie zomers waren dan ook extreem droog.
Om verdere verdroging te voorkomen is het belangrijk dat er ander waterbeleid komt, gericht op herstel van het natuurlijke watersysteem. Dat betekent onder andere veel minder water afvoeren, maar juist vasthouden op de plek waar het valt en de grondwaterstanden verhogen.
De afgelopen jaren is er al gewerkt aan verdrogingsbestrijding. En dat leidt ook tot successen, gebieden waar de natuur zich aan het herstellen is. Maar de natuur snakt naar water en dat vraagt om een aanpak met structurele oplossingen.

Masterclass 
Daarom organiseerden Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit, Landschap Erfgoed Utrecht en Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht, gezamenlijk op vrijdag 11 juni voor Utrechtse statenleden, raadsleden en waterschapsbesturen een masterclass over de problematiek van verdroging én de mogelijke oplossingen en kansen op verschillende plekken in de provincie. Digitaal en op locatie (uiteraard in kleine groepjes) worden ze bijgepraat door experts over verdroging, de problematiek en kansen voor oplossingen en samenwerking.

Meer weten?
We schreven een inhoudelijke factsheet over verdroging in de provincie Utrecht, die is hier te downloaden.

We maakten ook enkele filmpjes in de gebieden, die zijn hieronder te bekijken:

Filmpje: verdroging in Valkenengse Kil
Filmpje: verdroging in Tienhoven
Filmpje: verdroging in De Meije
Filmpje: verdroging in Bloeidaal

Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Duurzame mobiliteit | Groen-blauwe stad