Cursus Training en participatie energieprojecten van start

augustus 13, 2021

Cursus Training en participatie energieprojecten van start

Op 26 augustus a.s. is de startbijeenkomst van de cursus Training en participatie energieprojecten. Deze instapcursus is bestemd voor medewerkers van provincies en gemeenten en (nieuwe) projectleiders (al dan niet aangesloten bij een energiecoöperatie) die grootschalige zon- en windprojecten in de provincie Utrecht willen opzetten en begeleiden. Het samenwerkingsverband van Energie van Utrecht, Soft Energy en de NMU geeft de cursus.

Na de startbijeenkomst zullen we in 10 trainingsbijeenkomsten verschillende onderwerpen behandelen. Ook delen we ervaringen met deelnemers en projectleiders, die al werkzaam zijn in de energietransitie. Naast procesparticipatie met en door inwoners en omwonenden, gaan we ook in op de financiële- en juridische aspecten en natuur- en landschappelijke inpassing.

Voor degenen die ook daadwerkelijk energieprojecten willen begeleiden behandelen we ook onder meer omgevingsmanagement, coöperatieve zaken (waaronder communicatie), project- en procesleiding en de techniek rond zon en wind. Deelname is gratis.

Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op met Robbert Willé, projectleider energietransitie van de NMU: r.wille@nmu.nl

Tags: