Bomen en struiken planten op grasland? Deze nieuwe handleiding wijst de weg!

juni 30, 2021

Bomen en struiken planten op grasland? Deze nieuwe handleiding wijst de weg!

Steeds meer boeren en landeigenaren hebben interesse in silvopasture: het combineren van productief grasland en vee met bomen of struiken. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) stimuleert hen graag om hiermee aan de slag te gaan. Daarom heeft de NMU een praktijkproject begeleid op boerderij Tussen de Hagen in Stoutenburg, waar veehouder Ron van Zandbrink talrijke bomen in zijn weiland heeft geplant. Rons ervaringen zijn nu verwerkt in een kennisdocument, dat concrete handvaten en tips geeft voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van silvopasture op een melkveebedrijf. Ook worden kansen voor een nieuw verdienmodel toegelicht. Met dit kennisdocument hoopt de NMU andere boeren, grondeigenaren en initiatiefnemers in de provincie Utrecht te stimuleren en ondersteunen bij de aanplant van bomen op hun grond. Dit project is mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Boerderij Tussen de Hagen
Dit project volgt Ron van Zandbrink van boerderij ‘Tussen de Hagen’ in Stoutenburg. Ron is vijfde generatie melkveehouder en kreeg in 2019 de ambitie om meerdere bedrijfstakken toe te voegen aan de melkveehouderij. Met het doel om financieel sterk te staan en zijn bedrijf meer klimaatbestendig te maken, plantte hij in het voorjaar van 2019 een eerste perceel bomen. In februari 2021 heeft hij zijn areaal bomen uitgebreid. Inmiddels heeft hij appel, peer, hazelaar, walnoot, kastanje, honingbes, aalbes, kruisbes, framboos en braam tussen zijn koeien staan.

Kennisdeling
Een belangrijk onderdeel van het project is kennis delen. Silvopasture komt steeds meer onder de aandacht bij boeren, maar staat tegelijkertijd nog in de kinderschoenen. De ervaringen van Ron kunnen daarom dienen als voorbeeld voor anderen. Naast het ontwikkelde kennisdocument is er ook een kort filmpje gemaakt om een breder publiek te kunnen inspireren en werd er in april 2021 een bijeenkomst georganiseerd waarin Ron zijn opgedane kennis en ervaring deelde.

Meer informatie
Het kennisdocument is te downloaden via bit.ly/kennisdoc
Het filmpje is te bekijken via bit.ly/silvofilm

Natuur en Milieufederatie Utrecht
De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) werkt aan een mooie en duurzame provincie Utrecht. De NMU streeft naar een agrarische sector in Utrecht die in harmonie is met zijn omgeving. Hierbij zijn economische activiteiten in evenwicht met een rijke natuur. In het project Plan Boom werken we aan de aanplant van meer bomen. Hiermee verminderen we CO2 in de atmosfeer en wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder. We ondersteunen initiatiefnemers en delen kennis. Daarbij ondersteunt de NMU via een voedselbossen/ agroforestry kennisnetwerk boeren die toe willen werken naar een bedrijfsvoering waarbij bomen zijn opgenomen in het bedrijfsmodel.

Tags: