Bijeenkomsten Energieneutrale Melkveehouderij Wilnis en Cothen

juni 15, 2018

Bijeenkomsten Energieneutrale Melkveehouderij Wilnis en Cothen

“Hoe kan ik energie besparen op mijn melkveebedrijf?” Deze vraag staat centraal binnen het project Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht. Als onderdeel van het project zijn op drie zogenaamde voorbeeldbedrijven tussenmeters geplaatst, om het energiegebruik van verschillende apparaten in kaart te brengen. Op 12 en 13 juni werden bijeenkomsten gehouden om melkveehouders uit de Venen en de Kromme Rijnstreek te informeren over de tussentijdse resultaten van deze voorbeeldbedrijven.

Voorbeeldbedrijven realiseren energiebesparing

Greet Ruitenberg deelde grafieken van het maandelijkse verbruik op de bedrijven en stipte daarbij aan welke verandering de loop van de grafiek verklaarde. Bij het voorbeeldbedrijf van Oskam daalde het verbruik van de compressor bijvoorbeeld flink door simpelweg alle luchtlekken te dichten. Bij het bedrijf van familie Peek, die ook aanwezig was op de avond, zijn de Tl-buizen vervangen door ledverlichting. Deze aanpassing geeft een besparing tot 70% op het onderdeel verlichting! Een ander besparingsmethode is het uitzetten van het rondpompsysteem van de waterleiding zodra het niet meer vriest (of het toevoegen van een tijdklok); iets wat alle aanwezigen melkveehouders overigens al aangaven te doen. Greet vertaalde de bespaarde energiekosten uit haar voorbeelden van ‘kWh/1.000kg melk’ naar ‘aantal zonnepanelen’. Dit deed zij om aan te geven dat het belangrijk is éérst te kijken waar bespaard kan worden. Als je daarna zonnepanelen aanlegt, kan je toe met een stuk minder panelen en bespaar je dus weer extra kosten.

Onderhoud bespaart

Na de presentatie van Greet volgde op de avond in Wilnis een verhaal van Nol Kuijpers van het bedrijf Mezutec (leverancier van waterzuiveringssystemen). Hij lichtte toe welke verschillende type bronpompen er zijn en hoe de keuze van de pomp afhangt van de kwaliteit van het water. Zo is op de Veluwe een simpel pompje met hydrofoor voldoende, maar vragen gebieden met veel mangaan, kalk en ijzer in het water om een gesloten systeem. Ook benadrukte Nol dat onderhoud van apparatuur een van de belangrijkste manieren is om energie te besparen en de kwaliteit van het drinkwater voor het vee te waarborgen.

Zonnig Kromme Rijn

In Cothen draaide het tweede deel van de avond om het initiatief ‘Zonnig Kromme Rijn’. Paul Hoogendijk vertelde over het traject waarbij bedrijven worden begeleid in de keuzes rond de aanschaf van zonnepanelen.Het idee is ontstaan in de gemeente Bunnik om daken van (agrarisch) ondernemers ter beschikking te stellen voor zonnepanelen. Naast zonnepanelen voor eigen gebruik, kunnen burgers uit de gemeente Bunnik investeren in zonnepanelen.

Meten is weten

Op beide avonden waren ook een aantal leveranciers en installateurs aanwezig zodat melkveehouders direct hun vragen konden stellen over alle verschillende mogelijkheden. De bijeenkomsten hebben weer veel inspiratie over energiebesparing opgeleverd en de nieuwsgierigheid gewekt naar hoeveel energie de eigen apparatuur nou precies verbruikt. Zoals Greet de deelnemers adviseerde: “Begin met het monitoren van je verbruik!” We zijn benieuwd naar de besparingen die de voorbeeldbedrijven komend jaar nog gaan realiseren, en hoeveel melkveehouders uit de regio hun voorbeeld dan gevolgd hebben!

Energieneutrale Melkveehouderij; Efficiënt op weg…

De bijeenkomst werd georganiseerd door adviesbureaus CLM, K&G, Van der Vaart, Van Wijk Bedrijfsadvies en Agrarisch Handels- en adviesbureau Wijsman. Met steun van de provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling organiseren zij activiteiten om de weg richting een energieneutrale melkveehouderij onder de aandacht te brengen. Heeft u de bijeenkomsten gemist? In september volgen nog twee bijeenkomsten in Benschop en Eemdijk. Kijk op www.lami.nl/agenda voor meer informatie.

Agenda Vitaal Platteland

In Utrecht werken we toe naar een energieneutrale melkveehouderij. De inzet is dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt. Het traject Energieneutrale Melkveehouderij maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nol Kuijpers benadrukt het belang van goed onderhoud bronpompsysteem Foto: CLM

Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht vloeit voort uit activiteiten van de stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij, waarvan NMU-directeur Joris Hogenboom voorzitter is. Het project wordt voor de hele provincie uitgevoerd door gebiedscoöperatie O-gen en programmabureau Utrecht-West. Het project Voorbeeldbedrijven is icoonproject binnen Energieneutrale Melkveehouderij en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht en LTO Noord fondsen. Het project wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord.