Bijeenkomst Agroforestry/ Voedselbossen; boeren, bomen en biodiversiteit

maart 10, 2020

Bijeenkomst Agroforestry/ Voedselbossen; boeren, bomen en biodiversiteit

Dinsdag 31 maart, 10.00 – 14.30 uur

  • Wat: Bijeenkomst Voedselbossen & Agroforestry in de provincie Utrecht
  • Wie: Boeren en grondeigenaren
  • Wanneer: dinsdag 31 maart, 10.00 – 14.30 uur
  • Waar: Boerderij Tussen de Hagen, Hessenweg 82, Stoutenburg (bij Leusden)
  • Kosten: € 20 per deelnemer voor de locatie en lunch

Inhoud programma

Voedselbossen en agroforestry staan sinds een aantal jaren in de belangstelling en op kleine – maar groeiende – schaal wordt er in Nederland mee geëxperimenteerd. Voor boeren en tuinders kan het een interessante aanvulling zijn op de bedrijfsvoering. En het draagt bij aan de biodiversiteit op het bedrijf, het vastleggen van koolstof, aantrekkelijker maken van het landschap, betere beschikbaarheid nutriënten, habitat voor nuttige insecten, vogels en zoogdieren.

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de mogelijkheden voor agroforestry en voedselbossen en welke kansen en mogelijkheden ze bieden aan boeren en grondeigenaren.

Ron van Zandbrink, van Boerderij Tussen de Hagen, laat zien hoe ze op het bedrijf actief bezig zijn met aanplant van hagen en fruit- en notenbomen en wat de overwegingen zijn om ze aan te planten. Ron Laat zien dat het niet zo ingewikkeld is om te starten met de aanplant van bomen en struiken op een boeren bedrijf.

Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om vragen te stellen over de toepasbaarheid. Aan het eind van de bijeenkomst inventariseren we de wensen en behoeften voor vervolg, bijvoorbeeld het opzetten van een cursus Voedselbossen.

Programma

10.00 Inloop & ontvangst
10.15 Welkom & toelichting op programma
10.30 Agroforestry: wat is het, kansen en mogelijkheden. Evert Prins, Louis Bolk Instituut
11.00 Voedselbossen in Nederland. Wouter van Eck & Isabelle van der Zanden, Stichting voedselbosbouw
11.30 Gastsprekers in gesprek met de zaal
12.00 Toelichting op subsidie Kleine Landschapselementen door de provincie Utrecht
12.15 Lunch
13.00 Rondleiding over Boerderij Tussen de Hagen, Ron van Zandbrink
14.00 Terugblik en inventarisatie voor vervolg
14.30 Afsluiting

Aanmelden

Enthousiast geworden? Aanmelden kan via deze link

Meer informatie

Vragen over de bijeenkomst kunt u stellen aan Alies van den Berg via a.vanden.berg@nmu.nl of 06 38 080 972.

Achtergrond

Een voedselbos is een aangeplant bos met een groot aantal bomen en struiken die bijvoorbeeld bessen of noten dragen. De bossen hebben een hoog productieniveau, zonder toepassing van (kunst)mest of bestrijdingsmiddelen. Voedselbossen kennen een hoge biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het herstel van de bodembodemvruchtbaarheid en het opslaan van koolstof in de bodem. Een volwaardig voedselbos heeft een omvang van minimaal 0,5 ha, maar klein beginnen kan natuurlijk ook!

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en houtige gewassen (meerjarige gewassen) gecombineerd worden met akkerbouw of groenteteelt (eenjarige gewassen) of veeteelt op één perceel. Door deze teelten te combineren kan de weerbaarheid van het hele landbouwsysteem worden verhoogd.

Tags: