Bewonersavonden in gemeente De Ronde Venen 

februari 6, 2019

Bewonersavonden in gemeente De Ronde Venen

Afgelopen maand was de NMU aanwezig bij de avonden die de gemeente De Ronde Venen organiseert, over de energietransitie. Voornamelijk vanuit de interesse en om vragen te beantwoorden over het gedeelte over duurzame elektriciteit, welke zal moeten worden opgewekt met windmolens en/of zonnevelden. Wethouder Kiki Hagen lichtte toe dat er iets moet gebeuren, onder andere omdat er landelijk afspraken zijn gemaakt.

Klimaatneutraal
De Ronde Venen zet zich in om vanaf 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Het doel is om de komende jaren evenveel energie opwekken als dat er gebruikt wordt. gebruiken. Niet langer met aardgas, maar met schone energie, verkregen uit zon, wind of bijvoorbeeld aardwarmte.

Burgers; neem het heft in handen
Vanuit de NMU waren zowel Gerben de Vries en Ieke Benschop aanwezig. Hen werd vragen gesteld door de aanwezigen. Ook riepen ze bewoners op zich te verenigen en middels een burger-energiecoöperatie zelf het heft in handen te nemen. Op die manier blijven namelijk ook de revenuen in het gebied. Met de middelen kunnen andere mooie projecten gefinancierd worden, zoals natuur, landschap, recreatie, kunst, sportclubs, of andere projecten die voor de energietransitie nodig zijn.

Ondersteuning en informatie
De NMU bood aan om bewoners die dit willen te ondersteunen. Heeft u vragen of zou u ook ondersteuning vanuit de NMU willen? Neem dan contact op met Ieke Benschop (i.benschop@nmu.nl). De volgende informatieavond vindt plaats op 14 februari. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Tags: