Bewonersavond levert input voor duurzamer Lopik

juli 2, 2018

Bewonersavond levert input voor duurzamer Lopik

Hoe kunnen we in de gemeente Lopik meer energie besparen en duurzaam opwekken? Een bewonersavond op 28 juni leverde volop ideeën op, onder de bezielende leiding van de Stichting Duurzaam Lopikerwaard.

Wethouder Gerrit Spelt trapte de bewonersavond af, met de mededeling dat ook Lopik mee zal werken aan de gestelde energiedoelen.

In september 2017 organiseerden Eneco, gemeente Lopik en de NMU een informatiemarkt over energiebesparing en opwek van duurzame energie, tijdens de Open Dag van bedrijventerrein De Copen. De windmolens van Eneco waren ook te bezoeken. Aldaar maakte de NMU kennis met een aantal bewoners, waaronder Paul Planken. Hij richtte vervolgens met mede Lopik’ers, waaronder Dick Nederend, de Stichting Duurzaam Lopikerwaard (SDL) op.

Nauwe betrokkenheid

De NMU is nauw betrokken bij de activiteiten van SDL. Zo was er donderdag 28 juni in het dorpshuis van Benschop een bewonersavond met wethouder Gerrit Spelt, de NMU en Stichting Duurzaam Lopikerwaard. Gerrit Spelt deed de aftrap, met de mededeling dat ook Lopik mee zal werken aan de doelen die op ons land en regio en dus gemeente afkomen.

De NMU presenteerde de cijfers over benodigde besparing en aantallen hectares zonnevelden en windmolens, om in 2023 aan 16% duurzame energie te komen.

Voor de gehele regio Utrechtse Waarden betekent dit (na 10% energiebesparing, en 50% van de geschikte daken vol met zonnepanelen) dat er ofwel 167 hectare zonnevelden (dit is 1% van de totale oppervlakte van de Utrechtse Waarden) en 5 windmolens van 3 MW nodig zijn. Of 83 hectares zonnevelden en 20 windmolens.

Kansen, wensen en zorgen

Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over kansen, wensen en eventuele zorgen. Een greep uit wat ter sprake kwam:

  • De warmte die beschikbaar komt uit de voorkoeler van een melkveebedrijf, kan wellicht benut worden als warmtebron. Nu stroomt er bij één bedrijf per dag 2000 liter water van 60 graden de sloot in;
  • Bij nieuwbouw zou de gemeente moeten sturen op de parkeernorm, waarmee autodelen gestimuleerd wordt;
  • Iedereen zou een warmtescan van zijn woning aangeboden moeten krijgen;
  • Alle daken van agrariërs zouden vol moeten komen met zonnepanelen. Net als de daken van woningen in bezit van de woningcorporatie. Dit kan eventueel buiten de financiën van de woningcorporatie om, waarbij de huurder geen elektriciteitsrekening meer heeft en dit budget gebruikt als afbetaling van de zonnepanelen;
  • Ook werden er concrete locaties aangedragen voor een lijnopstelling windmolens. Het gebied tussen Benschop en IJsselstein vond één van de aanwezigen wel geschikt.
  • Tot slot werd de herinnering opgehaald hoe het landschap vroeger was. Er stonden kleine windmolens, er werd griend geteeld voor de wilgentenen en koolzaadvelden. Met de strengere mestwetgeving wordt het voor boeren steeds interessanter om na te denken over andere inkomstenbronnen – een beetje zoals die er vroeger waren?

Op donderdag 11 oktober is een tweede bewonersavond, dan in de kern Lopik. Hier wordt voortgeborduurd op de avond van juni. Ook wordt op woensdag 17 oktober de Energy game gespeeld. Daarvoor zijn bewoners en raadsleden, college en belangengroepen uitgenodigd.

Voor meer informatie kijk op http://duurzaamlopikerwaard.nl/