Help, een plan! Belangstellenden gezocht voor 3 cursusavonden

juni 6, 2019

Help, een plan! 3 cursusavonden in het najaar

Onder de titel Help, een plan! wil het Adviespunt Ruimte van de NMU in september of oktober weer drie cursusavonden organiseren over natuurbescherming, ruimtelijke ordening en het beïnvloeden van projecten. Maakt jullie groep wel eens bezwaar tegen ontwikkelingen in de omgeving? Wil je meedenken over de ontwikkelingen in je eigen omgeving? Dan zijn deze cursusavonden iets voor jou. Heb je belangstelling, laat het dan even weten!

Heb je te maken met projecten die landschap of natuur in je regio dreigen aan te tasten en wil je hier iets tegen doen? Of heeft de gemeente een omgevingsvergunning of bestemmingsplan in je buurt vastgesteld en weet je niet wat en  hoe je dit moet lezen? Verdwaal je in het oerwoud van wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming of ruimtelijke ordening? Wil je meer weten over de Wet natuurbescherming of de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt? Dan kunnen deze cursusavonden je meer inzicht geven.

Help, een plan!
In drie avonden geven we je uitleg over de wet- en regelgeving rondom natuur- en landschapsbescherming, de belangrijkste instrumenten binnen de ruimtelijke ordening en hoe je hier als burger of belangengroep invloed op uit kunt oefenen. En er is natuurlijk ruimte voor je eigen vragen. De cursusavonden worden gegeven vanuit het perspectief van de actieve burger.

Opzet van de cursusavonden
De opbouw van de cursusavonden is als volgt:

  • Cursusavond 1: Bescherming natuur en landschap
  • Cursusavond 2: Ruimtelijke plannen, Omgevingswet
  • Cursusavond 3: Invloed uitoefenen

De avonden sluiten goed op elkaar aan en vormen één geheel, en zijn met name bedoeld voor leden van lokale belangengroepen en inwoners van de provincie Utrecht, die met plannen in hun omgeving te maken hebben. Professionals verwijzen we graag naar de cursussen die voor hun vakgroep georganiseerd worden.

Praktische informatie
De cursusavonden worden gegeven door Nicolette Buiter van het Adviespuntruimte van de NMU. We vragen een kleine bijdrage van 25 euro voor deelname aan de drie avonden. Vormen deze kosten een probleem, dan is een tegemoetkoming mogelijk. Neem dan contact op met het Adviespunt Ruimte.

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Plaats: kantoor van de NMU in Utrecht, Arthur van Schendelstraat 600. Op loopafstand van Utrecht Centraal en Utrecht Vaartsche Rijn, maar qua parkeermogelijkheden beperkt (zie de contactinformatie). Er is ruimte voor 10-12 personen.

Geïnteresseerd? Meld je dan uiterlijk 7 juli 2019 aan via onderstaand formulier.

Tags: