Ambitieus RES bod Regio U16, aandacht nodig voor natuur en participatie

april 17, 2020

Ambitieus RES bod Regio U16, aandacht nodig voor natuur en participatie

De NMU is positief over het bod voor de regionale energiestrategie (RES) van de U16 gemeenten. Met het bod van 1,8 TWh duurzame energie pakt de regio een evenwichtig deel op van de landelijke doelstelling van 35 TWh. Het bod is ook reëel, gezien de wind en zonne-energie projecten die in ontwikkeling zijn. Nu nog een uitwerking met veel aandacht voor natuur en participatie!

In heel Nederland worden regionale energiestrategieën gemaakt. Hiermee geven 30 regio’s aan hoe zij willen bijdragen aan de opwekking van schone energie en de transitie naar duurzame warmte. En hoe ze dus zullen bijdragen aan de nationale klimaatdoelstelling die is geformuleerd na het akkoord van Parijs: 49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Eén van die regio’s is de U16, 16 gemeenten in de regio rondom Utrecht. Het bod van deze RES omvat de opwekking van 1,8 TWh duurzame energie. Als NMU zijn we positief over dit bod, waarmee de regio een evenwichtig deel oppakt van de landelijke doelstelling van 35 TWh. Uit analyse van de NMU blijkt dat dit bod ook reëel is gezien de wind en zonne-energie projecten die in ontwikkelingen zijn. De komende maanden zal dit bod ingevuld moeten worden door keuzes te maken over o.a. zoekgebieden en randvoorwaarden voor de energie projecten.

Brief van natuurorganisaties en energiecoöperaties

Als natuurorganisaties en energiecoöperaties in de regio hebben we een gezamenlijke brief opgesteld over de RES U16 om hiervoor input mee te geven, zowel inhoudelijk over de randvoorwaarden als procesmatig over hoe regionale en lokale stakeholders betrokken kunnen worden. Zo pleiten we voor een drievoudige duurzame energietransitie: 1. Versnelling van de uitrol van duurzame energie. 2. Aandacht voor natuur en landschap. 3. Participatie van omwonenden, o.a. via 50% lokaal eigendom. Deze punten zijn verder uitgewerkt in deze brief.

Tags: