Actieplan Stikstof aangeboden bij Provinciale Staten

november 20, 2019

Actieplan Stikstof aangeboden bij Provinciale Staten

Vandaag hebben vijf Utrechtse natuurorganisaties (de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN) een Actieplan Stikstof aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

In het actieplan (PDF) geven de organisaties aan hoe de natuur hersteld kan worden. En hoe de stikstofcrisis een kans biedt voor een goed toekomstperspectief voor boeren, natuur en gezondheid. Daarvoor is het nodig in te zetten op natuurinclusieve landbouw en het sluiten van kringlopen. Deze beweging kan worden versneld door acties gericht op stikstof gebiedsgericht te koppelen aan andere doelen en budgetten, zoals voor klimaat en het beperken van bodemdaling. Ook voor de bouw en mobiliteit worden aanbevelingen gedaan.

De stikstofcrisis is in de kern een probleem voor natuur en gezondheid in de provincie Utrecht, door al decennia bestaande overbelasting door ammoniak en stikstofoxiden. Niet alleen de natuur in de veelbesproken Natura 2000-gebieden heeft daar last van. Dat geldt zeker ook voor grote natuurgebieden in de provincie, zoals de bossen op de Utrechtse Heuvelrug.

Crisis ombuigen in kansen

‘De problemen waarmee de natuur en de landbouw worden geconfronteerd vragen om een fundamentele aanpak, waarin de natuur en gezondheid worden beschermd en voor boeren een goed perspectief ontstaat,’ zegt Joris Hogenboom (Natuur en Milieufederatie Utrecht). ‘Alleen dan kunnen we de stikstofcrisis ombuigen in kansen. Dat is de kern van het actieplan’

Het plan doet een aantal aanbevelingen voor gebiedsgerichte aanpakken, het nemen van bronmaatregelen en transformatie naar een natuurinclusieve, minder intensieve en meer grondgebonden landbouw. De natuur- en milieuorganisaties willen met de landbouw en de provincie aan tafel om samen concreet vorm te geven aan oplossingen voor boeren en natuur.

Natuur robuuster, landbouw duurzamer

‘Bij de gebiedsgerichte aanpak rondom natuurgebieden ligt er een kans om zowel de natuur robuuster te maken als een transitie naar een duurzame landbouw te bereiken,’ zegt Claudia van Holsteijn (Natuurmonumenten). ‘De provincie heeft hierin het voortouw. Als natuurbeheerders willen we graag bijdragen, door goede samenwerking met extensieve landbouwbedrijven rondom onze natuurgebieden.’

De vijf organisaties staan klaar om sámen de stikstofcrisis op te lossen en om te buigen naar een kans voor duurzame landbouw, robuuste natuur en schone lucht.

Download hier het Actieplan Stikstof (PDF)

Tags: