Excursie: Inheemse flora rond de Cattenbroekerplas

Excursie: Inheemse flora rond de Cattenbroekerplas

24 mei 2024
19:30

  • Organisatie: IVN Woerden
  • Kosten: Gratis, wel graag aanmelden

Veel mensen hebben inmiddels ontdekt dat de Cattenbroekerplas in Woerden perfect is voor een ontspannend ommetje in het Groene Hart. Tijdens de wandeling rond het water, langs authentieke houtkades en kleine slootjes door het rustige NNN (Natuurnetwerk Nederland) gebiedje en langs de polders, kunnen we genieten van mooie luchten en van de steeds rijker wordende flora en fauna.

Dit bijna 4 km lange wandeltraject is in 2021 door de gemeente als pilot toegewezen aan het burgerinitiatief “Herstel de Inheemse Flora rond de Cattenbroekerplas” om ecologisch te beheren. Sinds die tijd zien we hoe de bermen steeds bloemrijker worden met steeds meer inheemse planten, insecten en vogels. Loop 24 mei een rondje mee met initiatiefneemster Astrid Somers en wees getuige van de veerkracht van de natuur en zie hoe ze haar kans grijpt zodra wij haar de ruimte geven!

 

Meer informatie

 

Terug naar agenda

Excursie: Inheemse flora rond de Cattenbroekerplas