Local2Local

Local2Local is overtuigd dat regionaal verbonden (korte) voedselketens een haalbare oplossing zijn om de directe relatie tussen boer en burger te herstellen, op basis van andere waarden, door intensieve samenwerking en sociaal ondernemerschap.

Ga naar de website