CSA netwerk

CSA netwerk gelooft dat een bewuste, directe en solidaire samenwerking tussen boer en burger een sleutelfactor is om de noodzakelijke omslag te realiseren. Ze kiezen daarom voor Community Supported Agriculture (CSA of gemeenschapslandbouw), een langetermijn directe verbinding tussen boer of producent en burger die leidt tot een eerlijk en stabiel inkomen voor de boer en een duurzaam, gezond en verantwoord product voor de burger.

Ga naar de website