Boert Bewust

Boert Bewust werkt aan verbindingen tussen boeren tuinders en de samenleving. Ze stimuleren ondernemers in de land- en tuinbouw om contact te zoeken met hun omgeving. Zo ontstaat er volgens Boert Bewust een goede dialoog, wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel.

Ga naar de website