Aardpeer

Aardpeer realiseert toegang tot grond voor natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen initiatieven. Hier kun je terecht als boer of als je in natuurinclusieve landbouw wilt investeren.

Ga naar de website