Goede plek gezocht

Wie weet een goede plek?

In 10 jaar tijd komen er 100.000 woningen bij in de provincie Utrecht. Als we die bouwen op de traditionele manier, vergroten we de problemen op gebied van klimaat en natuur. Maar het kan anders! Dat laten diverse koplopers al zien.  De NMU wil werken aan nieuwbouw waarmee we het klimaat en de natuur juist vooruithelpen. En daarvoor zoeken we een plek!

Plek gezocht voor een circulaire, energiepositieve, klimaatadaptieve en natuurinclusieve wijk

De NMU is op zoek naar een locatie voor een circulaire, energiepositieve, klimaatadaptieve en natuurinclusieve wijk met een duurzaam mobiliteitssysteem. En door met plantaardige materialen te bouwen, kunnen ook boeren er een goede boterham aan verdienen. 

Bouwen voor de toekomst
De circulaire woonwijk in het ontwerp van De Wit Architecten.

Een expert die graag laat zien dat dit kan, is Luc de Wit van Vidès, circulair concept-ontwikkelaar uit Houten. Hij hoort vaak dat dit soort duurzame woningen duurder zijn en dat het langer duurt om ze te bouwen. Maar de woningen zijn net zo duur of zelfs goedkoper dan vergelijkbare, traditionele woningen, aldus Luc. Vidès heeft de afgelopen 5 jaar veel tijd heeft geïnvesteerd in onderzoek. Hierdoor kan Vidès op korte termijn schaalbare circulaire woningen realiseren. Grotendeels met hernieuwbare grondstoffen, zoals hout, vlas, hennep en stro.

Bekijk hier het filmpje met Luc de Wit en NMU-directeur Josja Veraart

Bouwmaterialen van lokale ‘bouwboeren’

Het liefst zien we dat boeren in de buurt deze grondstoffen gaan verbouwen. Vides onderzoekt momenteel met een aantal  boeren, ‘BouwBoeren’ genoemd, deze mogelijkheid.  Boeren kunnen zo verdienen aan de duizenden nieuwe woningen die er gaan komen.  

Een groot bijkomend voordeel is dat deze hernieuwbare grondstoffen veel CO2 opnemen, waardoor de woningen als CO2 opslag dienen. En deze alternatieve teelten kunnen ook helpen het stikstofprobleem op te lossen, omdat bij productie en transport (naar en op de bouwplaats) van de bouwmaterialen minder stikstof vrijkomt. 

Nieuwe afzetmarkt

Ook boeren zien een nieuwe afzetmarkt ontstaan. Er is veel onderbenutte landbouwgrond die we perfect kunnen inzetten voor deze ontwikkeling. Zo kunnen boeren geld verdienen én zorgen voor duurzame huizen. Het helpt wanneer de overheid circulair bouwen met plantaardige materialen gaat stimuleren.  Vidès is overigens niet de enige partij die een locatie zoekt voor een duurzame woonwijk. BlueMillies is een groep mensen die duurzaam wil wonen en bouwen, door het zélf te organiseren.

De eerste circulaire, natuurinclusieve wijk van de provincie Utrecht. Welke grondeigenaar, gemeente, provincie, woningcorporatie of ontwikkelaar helpt bij de realisatie hiervan? Dan laten we samen zien dat circulaire nieuwbouw beter, sneller en goedkoper kan. 

Bekijk ook ons Handboek “Bouwen voor de toekomst”