Nieuwe leden Raad van Advies

Gezocht: nieuwe leden Raad van Advies

Vind je het leuk om mee te praten en te denken over ontwikkelingen op het gebied van Klimaat, Natuur, Ruimte, Landbouw, Energie, Circulariteit, Mobiliteit en Duurzaamheid in de provincie Utrecht? Dan is deelname aan onze Raad van Advies misschien iets voor jou. De Natuur en Milieufederatie Utrecht is op zoek naar mensen die zelf al lokaal actief zijn in een natuur-, milieu-, mobiliteit- en/of energiegroep en deze kennis in willen brengen bij onze Raad van Advies. Het betreft onbezoldigde functies.

De Raad bestaat uit maximaal 21 leden, waarvan 14 afkomstig zijn uit het lokale netwerk. De overige 7 leden zijn werkzaam bij Utrechtse organisaties. De Raad functioneert als klankbord voor de NMU. De leden bespreken actuele natuur- en milieuthema’s, leveren ideeën en geven advies over de werkzaamheden van de NMU. Drie maal per jaar komt de Raad bijeen. En 1x per jaar is dat met een excursie naar een plaats in de provincie waar een actueel thema zichtbaar is, zodat de problematiek in de praktijk bekeken kan worden.

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) werkt aan een mooie en duurzame provincie Utrecht: een klimaatneutrale provincie met een mooi landschap, een rijke natuur en een gezonde leefomgeving. De NMU geeft in de provincie Utrecht een krachtige stem aan de kwetsbare waarden van natuur, klimaat en landschap. Wij werken samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan natuur- en klimaatinitiatieven.

Raad van Advies

De RvA vergadert 3 keer per jaar: twee keer op een locatie in de stad Utrecht en een keer op een locatie elders in de provincie, gekoppeld aan een excursie. Tijdens de vergaderingen wordt een onderwerp uitgelicht waar de NMU in het dagelijkse werk mee te maken heeft. De RvA geeft advies aan de NMU over rol, inzet en inhoud.

Samenstelling

De Raad van Advies is voor de NMU een belangrijk orgaan om contact te houden met haar omgeving. Met de bewoners van de provincie Utrecht die zich inzetten voor de belangen van natuur, klimaat en milieu en met personen vanuit andere posities in de maatschappij die de NMU kunnen adviseren over haar activiteiten en beleid.

De NMU streeft ernaar om 14 leden uit het lokale netwerk en 7 leden uit het maatschappelijke middenveld (maatschappelijke organisaties en bedrijven die actief zijn in het werkveld van de NMU) in de raad te hebben. In het komende jaar komt de positie van een aantal leden vacant. Het betreft onbezoldigde functies.

Leden van de RvA

We zoeken leden die:

  • Actief zijn bij een lokaal burgerinitiatief/groep/coöperatie op het gebied van duurzaamheid, natuur, klimaat of mobiliteit
  • Betrokken zijn bij (en basis kennis van) natuur, landschap en milieu in de provincie Utrecht
  • Tijd hebben om zich (onbezoldigd) 3x per jaar in te zetten voor onze RvA

 De NMU kent de volgende organen:

  • De Directie, bestaande uit de directeur en de adjunct directeur, die belast is met het bestuur van de stichting.
  • De Raad van Toezicht bestaande uit maximaal 11 leden. De RvT is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, met het toezicht op het door de directie gevoerde beleid en beheer en met het toezicht op het functioneren van de directie. Ook adviseert de RvT de directie over het werkplan en inhoudelijke en strategische onderwerpen betreffende het werk van de NMU. De RvT (en de voorzitter) hebben vooral een interne rol, geen externe vertegenwoordigende rol (behalve deelname aan het jaarlijkse bestuurlijke overleg met de provincie). Minimaal 3 leden zijn afkomstig uit het lokale netwerk.
  • De Raad van Advies bestaat uit 21 leden die op persoonlijke titel lid zijn. De raad heeft een onafhankelijke voorzitter. De RvA adviseert de directie en de RvT over het algemene beleid van de NMU.

Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je cv en motivatie gericht aan Sonja Sars naar: info@nmu.nl. Indien je profiel aansluit bij wat we zoeken nemen we vervolgens contact met je op voor een gesprek.

Meer informatie of vragen?