provinciale verkiezingen 2023

De provinciale verkiezingen komen eraan. Laat je stem niet verloren gaan.

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Het moment om je stem te laten horen voor een groene en duurzame provincie. Maar waar staan de verschillende partijen voor? Voor veel Utrechters is dat nog niet duidelijk. Daarom organiseren de Utrechtse Natuur en milieuorganisaties op dinsdag 7 maart vanaf 19 uur het Groene Verkiezingsdebat in Kanaal30 te Utrecht.

 

De Utrechtse Natuur en milieuorganisaties organiseren op dinsdag 7 maart vanaf 19 uur het Groene Verkiezingsdebat in Kanaal30 te Utrecht. De verschillende partijen gaan dan met elkaar in debat aan de hand van verschillende groene thema’s. Ben jij erbij? Onderwerpen waarover de partijen met elkaar in discussie gaan zijn; mobiliteit, water en bodem, duurzame landbouw en natuur, duurzame energie en klimaatverandering en circulaire samenleving.

Meld je hier aan voor het debat van 7 maart in Kanaal30

Utrecht wil een groene en gezonde regio zijn. De provincie Utrecht heeft een grote aantrekkingskracht vanwege het vele groen in combinatie met de bereikbaarheid en een goed draaiende economie. Door de groei van de bevolking en de bebouwing komen de ambities om een groene en gezonde regio te zijn onder druk te staan. Stem daarom voor natuur en laat je stem niet verloren gaan.

De thema’s die in het debat aan bod komen
(thema’s en scherpe stellingen die in het debat voor mooie discussies kunnen zorgen)

Groene en Gezonde leefomgeving
Slechts 1% van alle bedrijventerreinen bestaat uit natuur. Het zijn grijze, versteende omgevingen. En dat terwijl 28% van alle werkgelegenheid in de provincie gevestigd is op een bedrijventerrein. Hier is grote winst te behalen, voor mens én natuur. Want mensen voelen zich fijner, werken productiever en ervaren minder stress in een groenere omgeving. Meer natuur zorgt voor meer biodiversiteit. En, planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. Daarmee is vergroening dé duurzame oplossing voor een breed scala aan uitdagingen op bedrijventerreinen.

Ruimte voor natuur
De laagveengebieden in het westen van de provincie worden door inklinking van de bodem steeds minder geschikt voor landbouwactiviteiten.

Het is de vraag hoe lang dit is vol te houden, want bij inklinking van de bodem komt ook veel CO2 vrij. Aangezien de bodem evenmin geschikt is voor (grootschalige) woningbouw, zouden de laagveengebieden in het westen van de provincie een geschikte locatie kunnen zijn voor de ontwikkeling van nieuwe, natte natuur. Wat vinden de politieke partijen in de provincie hiervan?

Duurzame energie en klimaat
Klimaatverandering is niet langer een probleem dat zich in de verre toekomst afspeelt. Afgelopen zomers piekten de temperaturen in Nederland boven de veertig graden. In 2021 zorgde extreem weer voor gevaarlijke overstromingen in het zuiden van het land, met meer dan een miljard euro schade tot gevolg.

Ook waren er de afgelopen jaren periodes met extreme droogte, die een bedreiging vormden voor de landbouw, de natuur en de drinkwatervoorziening. Hoe staan de deelnemers aan het Groene Verkiezingsdebat er tegenover als de provincie van klimaatverandering een topprioriteit maakt en zichzelf het doel stelt om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Participatie
Het gaat niet goed met de natuur en het landschap in de provincie Utrecht. Kwetsbare planten- en diersoorten hebben het al jaren moeilijk en worden door klimaatverandering, oprukkende verstedelijking en intensieve landbouw (stikstofcrisis) steeds verder in hun bestaan bedreigd.

Ook eeuwenoude Utrechtse cultuurlandschappen staan onder druk. Gelukkig zijn veel inwoners van de provincie actief als vrijwilliger en helpen zo mee natuur en landschap te beschermen. Gezien alle bedreigingen die op ons afkomen is het noodzakelijk fors te investeren in een uitbreiding van het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor natuur en landschap. Zij zijn letterlijk onbetaalbaar.

     Het Groene Verkiezingsdebat wordt georganiseerd door

De verslaggevers van RTV Utrecht trekken de Provincie in en brengen al het nieuws rondom de verkiezingsthema’s water, energie, natuur, mobiliteit en landbouw. Kijk ook eens op UtrechtKiest