Regionale EnergieAlliantie

Regionale EnergieAlliantie

Ter versnelling van de regionale energietransitie, werken diverse partners uit de regio sinds 2014 samen in de Regionale EnergieAlliantie (REA). Doel van de REA is kennisuitwisseling en zorgen voor afstemming tussen de activiteiten die de verschillende factoren uitvoeren in de regio.

De NMU is trekker en voorzitter van de Regionale EnergieAlliantie. De partners komen maandelijks bijeen en organiseren daarnaast kleinere en grotere bijeenkomsten rondom specifieke thema’s.

Kennissessies REA

Vanuit de REA worden speciale kennissessies georganiseerd. Deze kennissessies gaan over verschillende onderwerpen, zoals;

 • Kennisbijeenkomst biomassa (8 maart 2018). Zie hier: verslag kennissessie biomassa en presentaties.
 • Input klimaattafels
 • Grootschalige zonnevelden
 • Windenergie en ontwikkelingen
 • Swipocratie en het betrekken van jongeren bij de energietransitie
 • Thermische energie uit oppervlaktewater
 • Overzicht beleidsinstrumenten voor energielandschappen.
 • Energiecorporaties
 • Specials afgelopen periode:
  • Benutten Europese fondsen. Resultaat: inzicht in de beschikbare fondsen en met name wat er nodig is om deze naar de regio te kunnen halen.
  • Kennissessie Houtstook, met als resultaat: gezamenlijke gedachtevorming over aanpak houtstook en strategie.
  • Regionale energiestrategiën en participatie.

Partijen die zijn aangesloten bij de alliantie zijn:

 • U10 – gemeenten
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Gemeente Veenendaal
 • Provincie Utrecht
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht
 • Utrecht sustainability institute
 • Waterschap HDSR
 • Natuur en Milieufederatie Utrecht
Tags:

Wil je meer weten? Schroom dan niet om contact op te nemen!