‘Zonnig Kromme Rijn’ legt 1.700 zonnepanelen op staldak Bunnik

juli 8, 2018

Met de feestelijke ingebruikname van de zonnestroominstallatie bij Varkenshouderij Van Vulpen aan de Achterdijk in Bunnik is op 8 juli de eerste ronde met projecten van ‘Zonnig Kromme Rijn’ afgesloten. De installatie van ruim 1700 panelen zal jaarlijks circa 450.000 kWh opwekken. Dit staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 115 huishoudens. De NMU begeleidde het project vanaf het prille begin.

De projectgroep ‘Zonnig Kromme Rijn’ is in 2017 gestart op initiatief van Hoogenraad Veehouderij. Vanuit de wens iets te willen doen met duurzame energie en kosten te besparen, is een groep (agrarische) ondernemers benaderd met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in een zonnestroom-systeem op hun bedrijfspanden. Een groep van ruim 25 ondernemers heeft zich aangemeld bij het initiatief. In totaal hebben zij tot nu toe 8 projecten gerealiseerd en in totaal ruim 2300 panelen geplaatst. Het is de verwachting dat er de komende tijd meer projecten zullen worden uitgevoerd.

Inventarisatie stap voor stap

Begeleid door de Natuur & Milieufederatie Utrecht en ondersteund door de gemeente Bunnik en de Provincie Utrecht, heeft adviesbureau Soft Energy als eerste stap geïnventariseerd wat voor iedere ondernemer de mogelijkheden zijn voor zonne-energie op de bedrijfspanden. Per locatie is een beknopt adviesrapport opgesteld met daarin uitgewerkt de technische, financiële en fiscale mogelijkheden van zonne-energie. Deze inventarisatiefase is onder andere mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van de gemeente Bunnik.

Met de oplevering en ingebruikname van het zonnestroomsysteem bij varkenshouderij Van Vulpen is de eerste ronde van ‘Zonnig Kromme Rijn’ afgesloten en is meteen een start gemaakt met ronde 2. Met terugverdientijden tussen de 8 en 10 jaar en een systeemlevensduur van circa 25 jaar, biedt deze vorm van duurzame energie volop kansen voor ondernemers om op energiekosten te besparen en een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Toenemende belangstelling

Diverse ondernemers van het eerste uur hebben aangegeven graag opnieuw te willen bekijken of zonne-energie een interessante optie is. Daarnaast hebben diverse ‘nieuwe’ ondernemers zich aangemeld bij de projectgroep. Ook zal het collectief eigenaren van potentieel interessante plekken actief benaderen. De gemeente Bunnik zal deze eerste fase van ronde 2 wederom ondersteunen, vanuit haar ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de groei van de productie van duurzame energie.

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd zich te melden via info@zonnigkrommerijn.nl !

Tags: