Oproep aan Utrecht: maak ruimte voor duurzame energie in Rijnenburg

maart 4, 2020

Oproep aan Utrecht: maak ruimte voor duurzame energie in Rijnenburg

Op 5 maart 2020 vergadert de Utrechtse gemeenteraad voor het laatst over de aanleg van een energielandschap met zonnepanelen en windmolens in de polders Reijerscop en Rijnenburg. De NMU vindt het erg belangrijk dat dit energielandschap er komt. Hieronder leggen we uit waarom.

Zoekgebieden zon en wind in polders Rijnenburg en Reijerscop.
Zoekgebieden zon (groen) en wind (geel) in polders Rijnenburg en Reijerscop.

NMU zet zich namens haar achterban in voor een duurzame provincie. Daarbij hoort een klimaatneutrale energievoorziening die alleen duurzame energiebronnen gebruikt. Ook Utrecht heeft die ambitie om energieneutraal te worden, al in 2030.

We moeten dus snel aan de slag, en alle zeilen bijzetten. Dat betekent het benutten van alle daken en openbare ruimte voor zonnepanelen binnen de stad. Én duurzame warmte uit bodem en water. Én besparing. Allemaal hard nodig. Maar dat zal niet genoeg zijn.

Grootschalige opwekking uit zon en wind is echt onmisbaar. Voor de stad Utrecht kan dat eigenlijk alleen hier in Rijnenburg/Reijerscop. Hier kunnen we een vijfde van het elektriciteitsverbruik van de stad vergroenen.

Dit is óók nodig, om als stad een eigen bijdrage te leveren aan de opwekking van duurzame energie in de samenwerking binnen de Regionale Energie Strategie. Want elke regio moet aangeven hoe en waar ze komende 10 jaar veel meer zon en wind gaan realiseren.

Waarom past het goed op deze plek? De gemeente heeft een zorgvuldig proces gevolgd; heeft alle belanghebbenden gesproken en betrokken bij het proces. Zij stelt nu ook goede voorwaarden aan initiatieven voor zonnevelden en windmolens.

De gemeente doet alles om aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijk te behouden en bovendien te zorgen voor een goede inrichting richting nieuwe natuur. Omwonenden krijgen betere bescherming tegen geluid en slagschaduw dan wettelijk verplicht.

We hebben begrip voor de zorgen van omwonenden, maar vergeleken met meeste andere projecten die we tegenkomen is er veel zorg en aandacht besteed aan mogelijke hinder en springt dit project er echt uit. We hebben er vertrouwen in dat de hinder hier in de praktijk zal meevallen.

De opbrengsten kunnen van waarde zijn voor het gebied en de lokale gemeenschap. Omwonenden krijgen veel kansen om financieel mee te profiteren. Als NMU pleiten we voor 50% lokaal eigenaarschap, dat moet goed worden uitgewerkt.

Over woningbouw: laten we daarvoor voor de komende 20 jaar inzetten op logischer plekken zoals de Merwedezone en de A12-zone. Pas daarna is Rijnenburg misschien nodig. In de tussentijd kan er dan een energielandschap zijn. Het sluit elkaar niet uit.

Onze conclusie: We moeten snel aan de slag, op een zorgvuldige manier. Zie onze brief voor aanknopingspunten daarvoor.

De petitie voor duurzame energie in Rijnenburg is hier te ondertekenen.

Op 5 maart is er om 19:45 uur een lawaaidemonstratie vóór zon en wind in Rijnenburg en Reijerscop, achter het Stadhuis.

 

Tags: