Oproep aan gemeenteraden regio Amersfoort: houd vast aan ambitieniveau in concept RES!

september 23, 2020

Oproep aan gemeenteraden regio Amersfoort: houd vast aan ambitieniveau in concept RES!

Met deze brief heeft de NMU alle raadsleden in de regio Amersfoort opgeroepen om vast te houden aan de ambitie ‘0,5 TWh grootschalige energieopwekking uit zon en wind’ in 2030. De komende weken besluiten alle gemeenteraden over de Concept Regionale Energiestrategie (RES) Regio Amersfoort. Die beschrijft hoeveel zonne- en windenergie de regio in 2030 denkt te produceren, en op welke manier. Recent werd echter duidelijk dat er onvoldoende draagvlak is voor één van de grootste pijlers van dit plan: 14 windturbines op de Leusderheide, goed voor 0,2 TWh aan duurzame energie. Dit sluit uit aan bij het standpunt van de NMU: in een eerdere reactie op de conceptplannen riepen wij al op om de Leusderheide niet op te nemen als zoeklocatie, vanwege de hoge natuur- en landschapswaarde.

Maar dat betekent niet dat het ambitieniveau teruggeschroefd kan worden! De huidige klimaatcrisis vraagt van ons dat we alle zeilen bijzetten in de energietransitie, óók in de regio Amersfoort. En dat kan ook: ons inziens zijn er volop kansen voor een ambitieuze RES mét aandacht voor natuur & landschap en goede participatie. Enerzijds voortvarend, anderzijds zorgvuldig en verantwoord. Bij de nadere uitwerking richting RES 1.0 willen wij graag laten zien hoe dat zou kunnen. Daarbij werken we nauw samen met onze achterban, en partners als Energie Samen, Natuurmonumenten en het Utrechts Landschap. In onze brief roepen we de raadsleden daarom op om vast te houden aan het oorspronkelijke doel van 0,5 TWh.

Tags: