Onze excursie naar drie voorbeeldprojecten van de energietransitie

september 17, 2018

Onze excursie naar drie voorbeeldprojecten van de energietransitie

Excursie met Gemeenteraadsleden, Statenleden, Bestuurders & lokale initiatieven uit de provincie Utrecht naar zonnepark – windpark – gasloze wijk in Bronckhorst en Nijmegen.

De provincie Utrecht en gemeenten hebben een gezamenlijke opgave om de energietransitie vorm te geven. De NMU nodigde statenleden, raadsleden, wethouders en lokale initiatieven uit om mee te gaan op excursie naar drie mooie voorbeeldprojecten in de provincie Gelderland. Hier deed de groep inspiratie op en kreeg informatie over hoe projecten zorgvuldig vorm kunnen krijgen. De politiek kan immers de juiste randvoorwaarden scheppen om de energietransitie op een zorgvuldige manier vorm te geven.

Hierbij een korte impressie in woord en beeld.

In de bus:

Josja Veraart, adjunct-directeur van de NMU heet op 7 september een ieder welkom in de bus. De energietransitie in de provincie Utrecht is een grote opgave. Josja peilt wie er weet hoeveel energie nu duurzaam wordt opgewekt in de provincie. Slechts een klein deel van het gezelschap blijkt te weten dat dit (nog maar) rond de 2,5% ligt.  Tevens bespreken we het percentage zonnevelden en aantallen windmolens dat nodig is om 16% duurzame energie te halen. Oók als we in 2023 al 50% van de beschikbare daken vol hebben liggen met zonnepanelen, hebben bespaard en andere vormen van duurzame energie hebben aangewend. Zie voor de aantallen de NMU-flyer hierover.

Daarna licht Roy Ellenbroek, fondsmanager Energiefonds Utrecht, toe wat hij kan betekenen in de financiering van projecten op gebied van energiebesparing en duurzame energie. Het Energiefonds Utrecht is opgericht op initiatief van de gemeente Utrecht, en begin 2018 opgeschaald naar provinciaal niveau. Het fonds maakt projecten mogelijk die een goede businesscase laten zien, maar bij banken de financiering niet rond krijgen. Het Energiefonds stuurt op maatschappelijk rendement, niet op financieel rendement.

Locatie 1: Zonnepark De Kwekerij, Bronckhorst  

Wethouder Paul Hofman ontvangt het Utrechts gezelschap vol trots. De korte en krachtige boodschap van de wethouder is dat het belangrijk is om bij duurzame energieprojecten, zoals deze, aan te sluiten bij andere belangen en wensen van de omgeving. Tevens is het belangrijk om – en hier richt hij zich tot de gemeentepolitiek – allemaal onze eigen verantwoordelijkheid te nemen en niet steeds te denken dat projecten beter elders passen. Als mensen (financieel) mee kunnen profiteren en ook andere collectieve doelen gediend worden, helpt dit enorm bij het verkrijgen van draagvlak.

Daarna vult Erik Mol (ambtenaar gemeente Bronckhorst) de wethouder aan met informatie over hoe het project met 7000 panelen (genoeg voor 500 huishoudens) tot stand kwam. Achtergrondinformatie is te vinden op de website van het Solarpark.  Er is volop gelegenheid te recreëren in de natuur; er zijn nestkasten, een kleine schaapskudde en insectenhotels. Je leert hier over innovatieve toepassingen van zonne-energie zoals vijvers met drijvende zonnepanelen en mogelijkheden voor het benutten van opgewekte zonne-energie voor elektrische auto’s.

Locatie 2 : Windpark Nijmegen-Betuwe

Ook windmolens zullen meer en meer verschijnen in onze provincie. Hoe kan het bevoegd gezag sturen op plannen die de omgeving acceptabel vindt, of zelfs bijdragen aan andere doelen, bijvoorbeeld op gebied van recreatie, natuur, landschap, educatie?  Welke rol speelt een energiecoöperatie? Op bezoek bij Windpark Nijmegen-Betuwe vertellen Alex de Meijer (Gelderse Natuur en Milieufederatie) en John Debie (gemeente Nijmegen) hoe hier het proces is geweest, hoe is omgegaan met de belangen van de omwonenden van het gebied.

Locatie 3: Nul-op-de-meter wijk Meijhorst Nijmegen

In mei 2018 is Portaal gestart met de renovatie van 132 eengezinswoningen in de Meijhorst in Nijmegen. Bewoners wilden een verbeterde woning. Het binnenklimaat in de woning (vocht, tocht en schimmel) en de uitstraling van de buurt waren de aanleiding. Portaal heeft voorgesteld de woningen te renoveren naar Nul-op-de-meter: een eigentijdse, energiezuinige én frisse woning met gelijkblijvende woonlasten (huur, servicekosten en energie). Portaal licht toe hoe dit project tot stand is gekomen. Gemeente Nijmegen gaat in op de rol die de gemeente en provincie nemen. Zie hier de presentatie Simon de Ridder (Portaal) en Bas Böhm en Simone Ploumen  (gemeente Nijmegen)  en de warmtevisie van de gemeente Nijmegen waarover de gemeenteraad binnenkort besluit.

Op de terugweg in de bus sluiten we af met wat een ieder gaat doen. Er wordt volop genetwerkt en vol positieve energie zijn we einde dag weer terug bij de Jaarbeurs!