NMF’s ondertekenen Green Deal Groene Daken

maart 28, 2019

NMF’s ondertekenen Green Deal Groene Daken

Foto: Green Deal Groene Daken

Tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’ hebben de Natuur en Milieufederaties de Green Deal Groene Daken ondertekend. Naast de Natuur en Milieufederaties verbindt ook dakontwikkelaar Zoontjens zich aan de landelijke samenwerking die zich sterk maakt voor waardevol gebruik van het daklandschap in Nederland.

“Door het dak groener in te richten, kunnen we maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving aanpakken”, licht Annie van de Pas, netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties toe. “Maar veel dakeigenaren kennen de mogelijkheden nog niet en daardoor blijft een groot potentieel onbenut. De Natuur en Milieufederaties willen bewoners, woningcorporaties en bedrijven hiervan bewust maken en ze stimuleren om met groene daken aan de slag te gaan.”

Aan de slag in de provincies
De Natuur en Milieufederaties werken in de provincies op verschillende manieren aan groene daken. In een wijk in de gemeente Enschede is Natuur en Milieu Overijssel samen met bewoners, gemeente en waterschap aan de slag om wateroverlast tegen te gaan. Groene daken maken onderdeel uit van de oplossing. In Utrecht werkt de Natuur en Milieufederatie Utrecht aan een regionaal programma voor groene daken, waarmee ze mensen gaan ontzorgen door bijvoorbeeld een dakabonnement en collectief inkoopvoordeel aan te bieden.

Jeannine van Bree (tweede van rechts) ondertekende namens de Natuur en Milieufederaties de Green Deal (foto: Green Deal Groene Daken)

Meer groene daken
Met de twee nieuwe partners komt het aantal organisaties dat zich samen inzet voor betere en meer groene daken op 40. Tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’, bij NIOO-KNAW in Wageningen onderstreepten Zoontjens en de Natuur en Milieufederaties hun ambities met een handtekening. Voorzitter Green Deal Groene Daken Egbert Roozen en tevens directeur Brancheorganisatie VHG leidde de ondertekening in. De nieuwe partners bouwen mee aan de overgang naar een nieuw landelijk platform, dat dit jaar van start gaat als Nationaal Daken Plan.

De Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken
Binnen de Green Deal Groene Daken werken bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies, rijksoverheid, NGO’s en kennisinstellingen samen om de duurzame voordelen van multifunctionele daken beter te benutten. De partners ontwikkelen succesvolle routes voor opschaling, zoals belastingvoordelen, betere gebouwlabels en innovatie van vraag en aanbod.

Tags: