Nieuwe cijfers over groen in de provincie Utrecht

mei 24, 2018

Nieuwe cijfers over groen in de provincie Utrecht

Groen in en om de stad wordt steeds belangrijk, voor onze leefomgeving en onze gezondheid. Toch hebben Utrechtse steden vaak een tekort aan groen. Dat staat in de onderzoeksresultaten van de special ‘Groen in en om de stad’ van de Staat van Utrecht, dat 24 mei wordt gepresenteerd.

Voor de special zijn gegevens verzameld van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. De special kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de staat van het groen in en om de stad in de gemeenten in de provincie Utrecht en laat verder zien wat het nut is van groen, bijvoorbeeld voor gezondheid, welzijn, klimaatadaptatie, recreatie en ecologie.
De provincie Utrecht groeit de komende jaren nog fors. Ook het aantal ouderen en hun levensverwachting neemt toe de komende jaren. Ongeveer de helft van onze bevolking in de provincie kampt met overgewicht. En een kwart van de bevolking voldoet niet aan de beweegnorm. Groen is belangrijk voor beweging, voor recreatie en het vinden van rust, afleiding van stress of juist vertier. Groen is dus belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn.
Groen wordt ook steeds belangrijker voor onze fysieke leefomgeving. We krijgen bijvoorbeeld steeds vaker te maken met wateroverlast en hittestress, waarvoor extra groen in de stad een van de oplossingen is.

Tegelijkertijd kampen gemeenten juist vaker met een tekort aan openbaar groen. In de provincie is verder een tekort aan bijvoorbeeld wandelpaden (149 kilometer tekort), aan fietspaden (47 kilometer) en aan recreatiegebied (550 hectare). En het aanbod sluit niet altijd aan op de vraag, sommige groene plekken en recreatiegebieden in de provincie zijn vaak veel te druk, terwijl andere plekken veel minder bezocht worden.

De nieuwe onderzoeksresultaten zijn onderdeel van de Staat van Utrecht, een regionale kennisbron en databank met ruim 200 indicatoren over de provincie Utrecht. De website en de databank zijn door iedereen in de provincie te raadplegen voor het opvragen en samenstellen van data en onderzoeksinformatie. De Staat van Utrecht is een initiatief van de provincie Utrecht, in samenwerking met de gemeente Utrecht en Netwerk Utrecht2040.

De special ‘Groen in en om de stad’ van de Staat van Utrecht wordt donderdagmiddag 24 mei gelanceerd door gedeputeerde Mariëtte Pennarts, tijdens het Wilde Stad Café.

Het café is een bijzondere talkshow over groen in en om stedelijk gebied in de provincie Utrecht. Met interviews, discussie, live muziek en groene poëzie. Het café wordt georganiseerd

door de Staat van Utrecht, Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en Netwerk Utrecht2040.