Kom naar het Natuur en Milieudebat in Utrecht

februari 18, 2019

Kom naar het Natuur en Milieudebat in Utrecht

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen organiseren de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), IVN, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) op 4 maart hét natuur- en milieudebat van Utrecht in Tivoli Vredenburg. Belangrijke thema’s als het behoud van voldoende groen, duurzame mobiliteit, de groei van steden en een gezonde leefomgeving komen aan de orde.

Steden blijven groeien, het aantal files neemt toe en ondertussen wordt er om ons heen steeds meer gebouwd. Extra ruimte voor bedrijventerreinen en woonwijken betekent steeds minder ruimte voor groen. Tegelijkertijd recreëren Utrechters graag buiten. We genieten van mooie cultuurlandschappen en van de natuur. Ook willen we graag ruimte gebruiken voor verduurzaming, bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking. Welke keuzes maken de politieke partijen? Meer ruimte voor wegen of natuur? Velden met zonnepanelen of bos? Investeren in duurzame landbouw? En welke rol speelt de provincie bij het betrekken van mensen bij natuur?

Twaalf lijsttrekkers gaan hierover met elkaar in debat, geven aan waar ze voor staan en wat ze de komende jaren willen oppakken. Utrechters zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het debat. Wil je aanwezig zijn bij dit debat? Dat kan! Meld je hier aan. We zien je graag!

Datum:
 4 maart 2019
Tijd: 19:30-21.30 (inloop 19.00 uur)
Locatie: Tivoli Vredenburg, P.K. Hein Foyer, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht

Tags: