Help, een plan! De NMU organiseert drie cursusavonden

augustus 20, 2015

Help, een plan! De NMU organiseert drie cursusavonden

Het Adviespunt Ruimte van de NMU organiseert drie cursusavonden over natuurbescherming, ruimtelijke ordening en  het beïnvloeden van projecten. Maakt jullie groep wel eens bezwaar tegen ontwikkelingen in de omgeving? Of wil je juist plannen realiseren? Dan zijn deze cursusavonden misschien wel iets voor jou.

Heb je te maken met projecten die landschap of natuur in je regio dreigen aan te tasten en wil je hier iets tegen doen? Of heeft de gemeente een omgevingsvergunning of bestemmingsplan in je buurt vastgesteld en weet je niet wat je hoe je dit moet lezen? Verdwaal je in het oerwoud van wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming of ruimtelijke ordening? Dan kunnen deze cursusavonden je meer inzicht geven.

In drie avonden geven we je uitleg over de wet- en regelgeving rondom natuur en landschapsbescherming, de belangrijkste instrumenten binnen de ruimtelijke ordening en hoe je hier als burger of belangengroep invloed op uit kunt oefenen. En er is natuurlijk ruimte voor je eigen vragen. De cursusavonden worden gegeven vanuit het perspectief van de actieve burger.

Opzet van de cursus

De opbouw van de cursusavonden is als volgt:

  • Cursusavond 1 (dinsdag 27 oktober): Bescherming natuur en landschap
  • Cursusavond 2 (dinsdag 10 november): Ruimtelijke plannen
  • Cursusavond 3 (dinsdag 24 november): Invloed uitoefenen

De avonden sluiten goed op elkaar aan en vormen eigenlijk één geheel. Maar het is ook mogelijk om één of twee avonden te komen.

De cursusavonden zijn met name bedoeld voor mensen van lokale groepen en mensen die met plannen in hun omgeving te maken hebben. Professionals verwijzen we graag naar de cursussen die voor hun vakgroep georganiseerd worden.

Praktische informatie

De cursusavonden worden gegeven door Mariska Both van het Adviespuntruimte van de NMU. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Plaats: kantoor van de NMU in Utrecht, Hengeveldstraat 29.

Iedere avond is er ruimte voor 10-12 personen. We hopen natuurlijk dat er veel belangstelling is. Als er veel aanmeldingen komen, splitsen we de groep en organiseren we meer avonden. Daarom heeft het ook zin om je op te geven als je op een van de genoemde data niet kunt. Als er te weinig belangstelling is gaan de cursusavonden niet door.

Geïnteresseerd? Meld je dan voor 1 oktober aan via het onderstaande formulier!

Als je je opgeeft krijg je automatisch via de mail een ontvangstbevestiging. Als herinnering sturen we je in de week voor de cursusavond de definitieve uitnodiging met een routebeschrijving.

Opgave

Helaas zit de cursus vol. Aanmelden is niet meer mogelijk. Op de hoogte blijven van nieuwe cursussen? Lees onze nieuwsbrief!