Excursie Zonnepark – Windpark – gasloze wijk in Bronckhorst en Nijmegen

juni 18, 2018

Excursie Zonnepark – Windpark – gasloze wijk in Bronckhorst en Nijmegen

Wat: Excursie naar zonnepark in Bronckhorst, Windpark Nijmegen-Betuwe en een Nul-op-de-meter wijk in Nijmegen
Waar: Met de bus van Utrecht naar Gelderland
Wanneer: vrijdag 7 september 2018 9:15-16:30
Bijdrage: € 50,-
Wie: Provinciale statenleden, gemeenteraadsleden, wethouders en vertegenwoordigers lokale initiaiteven –  uit de provincie Utrecht
Ambtenaren van gemeenten zijn welkom wanneer er raadsleden en/of lokale initiatieven uit eigen gemeente meegaan

Energietransitie – inspireren & informeren

De provincie Utrecht en gemeenten hebben een gezamenlijke opgave om de energietransitie vorm te geven. Deze opgave is niet eenvoudig. U als Statenlid / raadslid / bestuurder kunt richting geven aan de aanpak en samenwerken met lokale initiatieven. We nodigen u uit om met ons mee te gaan op excursie naar drie mooie voorbeeldprojecten, om u te inspireren en te informeren over de uitdagingen die op ons afkomen en welke rol u daarin kunt spelen.

excursie zonnepark windmolens gasloze wijk

Aanmelden


U krijgt later dan nog een bevestiging met meer details over precieze opstapplaats en wijze van betalen.

Programma excursie

09:15 uur Verzamelen bij Utrecht CS: Jaarbeurs
09.30 uur Vertrek bus
Introductie door de NMU: De energietransitie in de provincie Utrecht; energielandschappen &  energie besparen in de gebouwde omgeving; rol energiecoöperaties.
Toelichting Energiefonds Utrecht. Roy Ellenbroek, fondsmanager
11.00 uur Zonnepark De Kwekerij, Bronckhorst
Gaby Koenders (projectleider De Kwekerij) en Erik Mol (gemeente Bronckhorst)
We zullen te maken krijgen met grote hoeveelheden zonnevelden. Ook als we fors inzetten op besparing, alle daken volleggen met zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen benutten. Maar hoe pak je dat goed aan als bevoegd gezag? Waar stuur je op, welke randvoorwaarden voor ontwikkeling geef je bijvoorbeeld mee? Hierover gaan we graag in gesprek. In zonnepark De Kwekerij in Bronckhorst (7.000 panelen,500 huishoudens) is volop gelegenheid te recreëren in de natuur; er zijn nestkasten, een kleine schaapskudde en insectenhotels. Je leert er over innovatieve toepassingen van zonne-energie zoals vijvers met drijvende zonnepanelen en mogelijkheden voor het benutten van opgewekte zonne-energie voor elektrische auto’s. Hoe kwam dit park tot stand? Is het opschaalbaar?
Brood en drankje in de bus
 12.45 uur Windpark Nijmegen-Betuwe
Alex de Meijer (GNMF)
Ook windmolens zullen meer en meer verschijnen in onze provincie. Hoe kunnen bevoegde gezagen sturen op plannen die de omgeving acceptabel vindt, of zelfs bijdragen aan de andere thema’s zoals recreatie, natuur, landschap, educatie?  Welke rol speelt een energiecoöperatie? Op bezoek bij Windpark Nijmegen-Betuwe horen we hoe hier het proces is geweest, hoe is omgegaan met de belangen van de inwoners (en omwonenden) van het gebied? Ga zelf ook dichtbij of onder de windturbine staan, ervaar het geluid, de slagschaduw, het beeld, etc.
14.15 uur Nul-op-de-meter wijk Meijhorst Nijmegen
Simon de Ridder (Portaal) en Bas Böhm (gemeente Nijmegen)
Mei 2018 is Portaal gestart met de renovatie van 132 eengezinswoningen in de Meijhorst in Nijmegen. Bewoners wilden een verbeterde woning. Het binnenklimaat in de woning (vocht, tocht en schimmel) en de uitstraling van de buurt waren de aanleiding. Portaal heeft voorgesteld de woningen te renoveren naar Nul-op-de-meter: een eigentijdse, energiezuinige én frisse woning met gelijkblijvende woonlasten (huur, servicekosten en energie). Werk in uitvoering!
Portaal licht toe hoe dit project tot stand is gekomen. Gemeente Nijmegen gaat in op de rol die de gemeente en provincie nemen.
16.30 uur Terug bij Utrecht CS: Jaarbeurs