Circular Economy Lab 18: Hoogwaardig hergebruik biomassa

mei 23, 2018

Circular Economy Lab 18: Hoogwaardig hergebruik biomassa

In Nederland is er momentum voor de hoogwaardige verwerking van biomassa-restromen. Gemaaid bermgras, gekapt hout, bagger en slib vinden in succesvolle innovatieprojecten hun weg naar de chemische industrie, papier en karton, bio-asfalt of de bouw. Tegelijkertijd wordt steeds meer biomassa verbrand. Hoewel verbranding de vraag naar fossiele brandstoffen vermindert, staat het hoogwaardiger toepassen in de weg. Daarmee ontstaat de vraag: hoe kunnen we het huidige momentum benutten en hoogwaardige verwerking van biomassa versnellen?

Deze vraag staat centraal tijdens het 18e Circular Economy Lab op 4 juni.

Ervaringen met hoogwaardige verwerking
Wageningen University trapt af met een presentatie over de rol van biomassa in de circulaire economie. Daarna gaan we in discussie met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zij genereren grote hoeveelheden biomassa en hebben ervaring met routes voor hoogwaardige verwerking van hun restromen. Zij gaan in op de mogelijkheden voor hergebruik en delen hun toekomstvisie, afwegingen en huidige keuzes met het publiek.

Biomassa in bouw- en infrasector
Vervolgens zoomen we in op de toepassing van biomassa-reststromen in de bouw- en infrasector. Het gebruik van biobased producten staat hier nog in de kinderschoenen. Toch zou grootschalige inzet mogelijk moeten zijn. Het bedrijf Roelofs presenteert succesvolle pilots met bio-asfalt en bio-beton. Opdrachtgevers van onder andere Provincie Zeeland (koploper in biobased inkopen) gaan in debat over hoe we de weg plaveien voor grootschalige, hoogwaardige verwerking van maaisel, snoeihout en slib in deze sectoren.
Programma van de avond
USI organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Jacqueline Cramer zal de avond leiden.
Het lab vindt plaats van 20:00 tot 22:00 op maandag 4 juni 2018 in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht. Vanaf 19.30 staat de koffie en thee voor u klaar.

Meld u direct aan voor deze bijeenkomst.

Programma:
Moderator: Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

19.30 uur Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur Welkom en introductie door Jacqueline Cramer
20.10 uur Pitch en paneldiscussie
De pitch gaat over de rol van biomassa in de circulaire economie en wordt gegeven door Jan van Dam, Wageningen University & Research

Paneldiscussie: Aanbod van biomassa reststromen
Tijdens de paneldiscussie komen de volgende vragen aan bod:
• Welke verwerkingsroutes hebben de deelnemers gekozen, en waarom?
• Leveren we ‘hoogwaardigheid’ in om een businesscase rond te krijgen?
• Wat zijn de voorwaarden voor verdere opschaling?
Paneldiscussie met:
• Jan van Dam, Wageningen University & Research
• Antoine Giezen, Rijkswaterstaat
• Wim Heijbroek, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
• Henk Wanningen, Staatsbosbeheer

21.00 uur Pitch en paneldiscussie

De pitch zal gaan over demonstratieprojecten met bio-asfalt en biobeton en wordt gegeven door Robby van den Broek, Roelofs BV

Paneldiscussie: De keten rond voor biomassa reststromen
Tijdens de paneldiscussie komen de volgende vragen aan bod:
• Wat zijn de drempels voor versnelling van hoogwaardige toepassing in bouw & infra
• Kan het verwerken hoogwaardiger?
• Kunnen opdrachtgevers van gemeente en provincie hoogwaardige toepassing versnellen?
• Hoe ver zijn we met circulair en biobased inkopen?

Paneldiscussie met:
• Jolein Baidenmann, Grondstoffenregisseur Metropoolregio Amsterdam
• Robby van den Broek, Roelofs BV
• Hans Korbee, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
• Martin Scherpenisse, Provincie Zeeland

21.55 uur Formuleren van conclusies en vervolgacties door Jacqueline Cramer
22.00 uur Netwerkborrel

Meld u direct aan voor deze bijeenkomst.

Graag tot ziens op 4 juni 2018 in Utrecht!