Tijdlijn 50 jaar NMU

50 jaar!

Op 9 maart bestaat de NMU 50 jaar! Dat betekent een jaar met jubileumactiviteiten. Zoals 50 weken lang Challenges om samen met de NMU de provincie nog duurzamer te maken. Een speciaal jubileumprogramma en de NMU tijdmachine. 50 weken lang blikken we terug en lichten we telkens een jaar uit. Wat speelde er dat jaar? Hoe pakten we dat toen aan en hoe is de situatie nu?

NMU 50 jaar!

2009: Inzet Natura 2000-gebieden

Aanwijzingsbesluiten en beheerplannen voor de Utrechtse Natura 2000-gebieden en de ontwikkeling van de Kracht.
bouw en demontageNatuurRuimtelijke plannen

1972: Oprichting Stichtse MIlieufederatie

In 1972 werd de Stichtse Milieufederatie opgericht, later de Natuur en Milieufederatie Utrecht. In dat zelfde jaar werd ook het...
bouw en demontageNatuurRuimtelijke plannen

1977: Vijf jarig bestaan SMF

In dit jaar blikken we terug op het vijf jarig bestaan van de Stichtse Milieufederatie (SMF) in 1977, een jubileum...
bouw en demontageNatuurRuimtelijke plannen

1979: demonstratie op het Binnenhof

Na een duik in het archief, vonden we dia’s van een demonstratie actie van de SMF op het binnenhof in...
bouw en demontageNatuurRuimtelijke plannen

1982: Provinciaal afvalstoffenplan

In 1982 protesteerde de Stichtse Milieufederatie tegen het provinciaal afvalstoffenplan. Ook werd er in dit jaar…
bouw en demontageNatuurRuimtelijke plannen

1984: Ruimtelijke Ordening staat centraal

In 1984 stond Ruimtelijke ordening centraal op de agenda van de Natuur en Milieufederatie (toen nog Stichtse Milieufederatie)
duurzame mobiliteitNatuurSnelwegen

1985: was het Mest-jaar

In 1985 was de Natuur en Milieufederatie (toen nog Stichtse Milieufederatie) druk met het mestprobleem.
duurzame mobiliteitNatuurSnelwegen

1994: de verbreding van de A2

In 1994 was de Natuur en Milieufederatie (toen nog Stichtse Milieufederatie) actief op verschillende thema’s. Drie van die thema’s zijn...
duurzame mobiliteitNatuurSnelwegen

1996: Hogesnelheidslijn-Oost

In 1996 was de Natuur en Milieufederatie (toen nog Stichtse Milieufederatie) druk met de Hogesnelheidslijn-Oost en de verbreding van de...
duurzame mobiliteitNatuurSnelwegen

2005: Eerste 'Nacht van de Nacht'

In dit jaar gaan we terug naar 29 oktober 2005. Het jaar waarin de eerste ‘Nacht van de Nacht’ werd...
bouw en demontageNatuurRuimtelijke plannen

2007: Rechtszaak Dierenpark Amersfoort

In het jaar 2007 blikken we terug naar de rechtszaak die de NMU had ingediend tegen de uitbreiding van Dierenpark...
bouw en demontageNatuurRuimtelijke plannen

Ben je actief geweest voor de NMU en heb je foto’s of andere wetenswaardigheden voor ons 50 jarig jubileum? Neem dan contact op met: