Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Op zoek naar de duurzame boeren

Op zoek naar de duurzame boeren

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is permanent op zoek naar de meest duurzame boeren. De doelen van de campagne Duurzame Boeren zijn:

  • het stimuleren van de duurzame innovaties en initiatieven in de landbouw
  • het verkleinen van de kloof tussen burgers en boeren
  • het verbeteren van de huidige problemen in de moderne landbouw

Dit doen we door:

  • de meest duurzame initiatieven en innovaties in de provincie in kaart te brengenen deze ervaringen te delen om andere boeren te inspireren
  • bijeenkomsten te organiseren waarbij boeren en burgers met elkaar in gesprek gaan
  • door de verkoop van duurzame streekproducten te stimuleren

We zoeken boeren die:

  • zich inzetten voor een grotere soortenrijkdom van dieren en planten op hun terrein
  • werken aan een beter klimaat of energiebesparing of inzetten voor een mooier landschap
  • op een nieuwe manier werken en daardoor de bodemkwaliteit verbeteren etc.

Verduurzamen van de landbouw
De landbouw is een belangrijke bedrijfstak. Boeren produceren voedsel en onderhouden het landschap. Als grootste grondgebruiker in Utrecht heeft de moderne landbouw ook een grote impact op de Utrechtse natuur en de leefomgeving van mensen. Natuurgebieden lijden onder vermesting en verzuring door de uitstoot van stikstof en ammoniak uit mest. Verlaging van waterpeilen voor de landbouw leidt tot verdroging in natuurgebieden en bodemdaling in het veenweidegebied. Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen hebben effect op de waterkwaliteit en het waterleven. Als gevolg van schaalvergroting en monoculturen neemt de biodiversiteit in het landelijk gebied af.

In deze campagne onderzoekt de NMU samen met boeren en burgers ook naar de mogelijkheden om bovenstaande problemen te verbeteren of op te lossen.

De NMU droomt van een agrarische sector die zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoot, te midden van een aantrekkelijk en soortenrijk landschap. In deze campagne richten wij ons op de drie grootste landbouwsectoren in Utrecht: melkveehouderij, fruitteelt en intensieve veehouderij. Aan de hand van de volgende thema’s gaan we op zoek naar duurzame innovaties en initiatieven:

De Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) bracht in 2013 een advies uit over de noodzaak van verduurzaming van de landbouwsector. Een filmpje met een samenvatting van dit advies vindt u hier.

Tip een duurzame boer
Ken jij een duurzame boer in de Provincie? Of ben je zelf zo’n duurzame boer? Meld je dan nu aan en deel je kennis en ervaringen via deze site.

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI