Cursus: ‘Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan’

mei 29, 2022

Cursus: ‘Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan’ 

Binnenkort (1 januari 2023) gaat de Omgevingswet in werking treden. Er gaat veel veranderen. Daarom organiseert Adviespunt Ruimte voor geïnteresseerde inwoners en belangengroepen in september en oktober voor de tweede keer de cursus ‘Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan’. 

Deze cursus belicht de belangrijkste veranderingen van de Omgevingswet en hoe je als bewoner of groene groep effectief kunt opkomen voor natuur, milieu en duurzaamheid in jouw omgeving en hoe je dat effectief kunt aanpakken.

De cursus bestaat uit een serie van 3 avonden.  

We gaan in niet alleen in op (de hoofdlijnen) van de Omgevingswet en de belangrijkste instrumenten. We behandelen ook de onderwerpen natuurbescherming, milieu en duurzaamheid in de nieuwe wet. Daarnaast gaan we in op participatie en hoe je invloed kunt uitoefenen op ruimtelijke plannen (en besluitvorming hierover). 

Na het volgen van de cursus kun je zelf adequaat reageren op omgevingsvisies en -plannen en effectief invloed uitoefenen in besluitvormingsprocessen over ruimtelijke plannen. Er is in de cursus ruimte voor inbreng van eigen casussen door deelnemers. 

In de cursus is ook ruimte voor onderlinge kennismaking, uitwisseling van ervaringen en samenwerking zodat verschillende mensen en groepen elkaar kunnen versterken. 

Data en plaats: 

  • Maandagavond 19, 26 september en 3 oktober 2022, aanvang 19.30 uur 
  • Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP in Utrecht. 
  • Aanmelden kan via deze link

 

Tags:

“ “Goed initiatief. De cursus was voor mij verhelderend met goeie tips en suggesties van de docenten”. ”

Quote van eerdere deelnemer over de cursus:

Voor meer informatie