Succesvolle informatiebijeenkomst provinciale Omgevingsvisie

oktober 8, 2020

Succesvolle informatiebijeenkomst provinciale Omgevingsvisie

Op 7 oktober organiseerden de samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties een informatiebijeenkomst over de provinciale omgevingsvisie. Op dit moment liggen de Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Interim Omgevingsverordening voor de provincie Utrecht ter inzage. Goed moment dus om met maar liefst 80 deelnemers vanuit ons lokale netwerk en uit alle hoeken van de provincie, van gedachten te wisselen over wat de belangrijke onderwerpen daarin zijn.

Conny Raijmaekers, projectleider Omgevingsvisie bij de provincie Utrecht, nam de deelnemers in het begin mee in de Omgevingswet en belangrijke keuzes die in de Ontwerp Omgevingsvisie gemaakt zijn. De Ontwerp Omgevingsvisie is het resultaat van een participatietraject. Met name op het thema verstedelijking en op het thema energie verandert er veel in de Omgevingsvisie ten opzichte van huidig beleid, om invulling en versnelling te kunnen geven aan de grote opgaven die op de provincie af komen. Download hier de gezamenlijke presentatie van Conny Raijmaekers en Jeannine van Bree.

Jeannine van Bree, projectleider bij de NMU, lichtte vervolgens toe naar welke onderwerpen de natuurorganisaties kijken, met welke punten zij blij zijn en waar de zorgen zitten. De focus van de avond lag op drie onderwerpen: 1) verstedelijking, ruimte voor wonen en werken, en de rode contour, 2) Versterking en bescherming van natuur en landschap, en 3) Energietransitie en een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Deze onderwerpen vormden ook de agenda voor subsessies waarin met deelnemers ideeën en zorgen zijn gedeeld.

Esther Coumou, juridisch medewerker bij de NMU, sloot de bijeenkomst af met een toelichting op het schrijven van een effectieve zienswijze. Dat is een zienswijze die kort en bondig is, duidelijk aangeeft op welk punt of welke regel gereageerd wordt, en ook een duidelijk alternatief vraagt van de provincie. Download hier haar presentatie.

Voor wie geïnteresseerd is de bijeenkomst terug te kijken of de presentaties en het verslag te ontvangen, kan contact opnemen met Jeannine van Bree (j.van.bree@nmu.nl).

De Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Interim Omgevingsverordening liggen op dit moment ter inzage. Een zienswijze indienen is mogelijk tot en met 2 november. Zie voor meer informatie of het inzien van de Ontwerpen de website van de provincie.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de samenwerkende groene en natuurorganisaties in de provincie Utrecht: Natuur en Milieufederatie Utrecht, Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN Natuureducatie.

Tags:
Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Duurzame mobiliteit | Groen-blauwe stad