NMU lanceert Klimaatagenda voor een groene klimaatbestendige provincie Utrecht

mei 26, 2020

NMU lanceert Klimaatagenda voor een groene klimaatbestendige provincie Utrecht

Klimaatverandering heeft een grote impact op onze directe leefomgeving en de leefbaarheid in de Utrechtse steden. Daarom is het hard nodig om de provincie klimaatbestendig te maken! In onze nieuwe klimaatagenda is te lezen wat daarvoor nodig is – en wie er een bijdrage aan kan leveren.

We lezen het in de krant, we horen het op het nieuws, en we ervaren het zelf. Al voor het derde jaar op rij lange periodes van droogte in het voorjaar en de zomer. De natuur zucht. Mensen en bedrijven wordt verzocht zuinig te zijn met water en hun land niet te besproeien. Tegelijk ervaren we in andere seizoenen heviger regenval en wateroverlast. Kortom, het klimaat verandert.

We spannen ons in om de oorzaak van klimaatverandering te beperken door energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Maar we moeten tegelijkertijd maatregelen nemen om de effecten van klimaatverandering zo goed als kan tegemoet te treden.

De NMU heeft daarvoor de Agenda ‘Een groene klimaatbestendige provincie Utrecht’ opgesteld. In onze agenda roepen wij op om met elkaar te werken aan een klimaatbestendige provincie. Dat is niet alleen een taak van de overheid, maar zeker ook van bedrijven en inwoners.

Oproep aan bestuurders: neem het voortouw

Daarom roept de NMU bestuurders van provincie, waterschap of gemeente op om het voortouw te nemen. Om beleid te maken en concrete maatregelen te stimuleren die bijdragen aan een klimaatbestendige provincie. Het mooie is: maatregelen leveren ook vaak winst op voor andere functies en belangen, zoals gezondheid, natuur, voedselproductie, drinkwatervoorziening, de economie. Zo verbetert dus tegelijkertijd de leefomgeving in brede zin. Wij vragen u deze agenda te gebruiken bij het opstellen van uw Omgevingsvisie, de Regionale Adaptatiestrategiën (RAS-sen) en programma’s klimaatadaptatie.

De NMU denkt en doet graag mee!

Lees onze agenda hier.

Tags:
Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Duurzame mobiliteit | Groen-blauwe stad