Beveiligd: Nieuw ontwikkelfonds geeft energiecoöperaties extra geld en ondersteuning

maart 30, 2021

Nieuw ontwikkelfonds geeft energiecoöperaties extra geld en ondersteuning

De provincie Utrecht en het ministerie van EZK stellen samen 2 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van zonneparken en windmolens door lokale energiecoöperaties. Onlangs werd ook het projectbureau Energie van Utrecht opgericht om coöperaties praktisch te ondersteunen in de ontwikkeling van grootschalige energieprojecten. Een mooi resultaat van de jarenlange inzet van de NMU om inwoners de regie te geven en mee te laten profiteren van grote energieprojecten in hun eigen omgeving!

In dit filmpje leggen de Provincie, Energie van Utrecht en de NMU uit hoe energiecoöperaties extra ondersteund gaan worden bij het realiseren zonneparken en windmolens.

Energiecoöperaties schoten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. In elke gemeente in de provincie Utrecht zijn nu groepen burgers actief om zelf duurzame energie op te wekken. Zij bepalen zelf hoe ze zonnepanelen of windmolens willen inpassen in het landschap en profiteren zelf van de opbrengsten. De NMU ondersteunt deze initiatieven met advies en trainingen. Inmiddels zijn veel coöperaties klaar voor de verdere uitwerking en bouw van deze projecten.

Bij het projectbureau Energie van Utrecht kunnen energiecoöperaties sinds kort projectleiders inhuren om zelfstandig projecten van de grond te krijgen, al dan niet in samenwerking met een commerciële projectontwikkelaar. Het projectbureau is opgericht door de energiecoöperaties, de NMU en de provincie. De provincie en het rijk stellen met het Ontwikkelfonds nu ook 2 miljoen euro beschikbaar om door de onzekere eerste fase van energieprojecten heen te komen.

Met het Servicepunt Energie Lokaal ondersteunt de NMU bewoners bij het oprichten en opschalen van lokale duurzame energie-initiatieven en coöperaties. Ook adviseert de NMU energiecoöperaties, overheden en ontwikkelaars bij verschillende energie- en warmte-initiatieven: van isolatie en warmte, tot zon-op-dak en zonnevelden en windmolens. Voor de realisatie van grote zon- en windprojecten kunnen coöperaties praktische ondersteuning krijgen bij projectbureau Energie van Utrecht. Bij het Ontwikkelfonds kunnen ze een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe grote zon- en windprojecten.

Tags: